Barnkonventionen

Rapport från kommunfullmäktige 21 januari

Den första och enda debatten på januaris kommunfullmäktige inleddes med socialdemokraternas motion kring att implementera barnkonventionen i stadens alla verksamheter. Maria Ward (S) inledde genom att berätta om barnkonventionen och sa att barnens röster måste få höras.

Ingrid Mattiasson Saarinen (V) sa att barn är det viktigaste som finns, ”vill vi skapa en bättre värld måste vi börja med barnen”. Ingrid sa att barn berörs inte bara av de traditionella frågor som man lätt tänker på, utan barn berörs i högsta grad även av frågor som berör kollektivtrafik, stadsplanering, bostadsbyggande m.m. Hon lyfte också att Vänsterpartiet vill att en barnkonsekvensanalys görs i alla frågor som en del av beslutsunderlaget. Det finns idag ett 20-tal utbildade barnrättsstrateger i stadens olika förvaltningar och en strateg som har en samordnande funktion men Vänsterpartiet vill att arbetet lyfts högre upp på dagordningen. Socialdemokraterna menar även i sin motion att arbetet årligen ska utvärderas vilket också Vänsterpartiet är positiva till.

Alexander Kolind (Kd) redovisade deras inställning och menade att utvärderingar bör ske i varje nämnd, han påtalade också att KD i riksdagen jobbat för att barnkonventionen skulle bli lag. Maria Ward (S) sa att det är just från riksdagen de har hämtat den del av motionen som lyfter att det bör finnas en sådan samordnare som Kd nu säger nej till.

Marcus Friberg (Mp) lyfte att C, M och SD röstat nej i riksdagen till att barnkonventionen skulle bli lag. Han lyfte också att vi borde gå före istället för att vänta vad lagen kan innebära som Maria Winberg Nordström (L) pratade om. Maria Winberg Nordström sa att de säger nej till en samordnare för att de vill prioritera resurserna rätt, ”det är bättre att ha en lärare än en samordnare”. Marcus replikerade och frågade Maria hur tanken i så fall är att vi ska utvärdera arbetet? Men det fick inget svar.

Peter Ahlbom (V) sa att det är mycket som vi lägger ner på pengar på, tänk om vi skulle lägga ner pengar på att bli den bästa barnkommunen istället!

Johan Westerlund (C) gick upp i debatten och förtydligade att (C) röstat nej till barnkonventionen i riksdagen som enskild lag då man istället ville att det skulle vara en del av grundlagen.

Tyvärr valde majoriteten av kommunfullmäktiges ledamöter att avslå den viktiga att-satsen om att inrätta en samordningsfunktion samt göra en årlig utvärdering av arbetet med barnkonventionen.

Efter debatten var det mindre beslutsärenden innan mötet avslutade innan fikan.

Jenny Björklund Hansson för V

Dela den här sidan:

Kopiera länk