Öresundskraft

Folkets fullmäktige den 20 mars

S, Mp och V har tagit initiativ till en debatt för att diskutera Öresundskraft samma kväll som vi skulle haft ett kommunfullmäktige, som ställts in på grund av brist på ärenden.  Men att sälja eller inte sälja Öresundskraft, tycker vi är en fråga som verkligen borde lyftas.  Så vi bjöd in alla övriga partier i kommunfullmäktige och helsingborgarna till ett Folkets fullmäktige.

För oss i Vänsterpartiet är det verkligen högst relevant att det hålls en debatt här och nu som handlar om den principiella frågan.

För Vänsterpartiet handlar frågan, om att sälja Öresundskraft eller inte, om principen att allt i en stad kan inte ha en prislapp.

Infrastrukturen är en viktig samhällsangelägenhet. Det finns omvittnat stora fördelar i att äga sin infrastruktur, vare sig det är väg- och järnvägsnät, tele- och datakommunikation eller energiförsörjning. Det handlar inte om pengar, här finns andra värden. Att äga sin infrastruktur är för oss en del av välfärdens kärnverksamheter.

Om vi säljer Öresundskraft, säljer vi ju också ut det ledningsnät som ger oss bland annat el, fjärrvärme, fjärrkyla, likaså säljer vi ut vårt stadsnät. Vi säljer också en viktig aktör i stadens klimat- och miljöarbete. Kring utvecklingen av bra stadsmiljöer och annat är Öresundskraft en nyckelspelare.

Både säkerhetspolisen och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, varnar för intrång i datanäten och störningar av eldistributionen. Vad händer med säkerheten i framtiden om vi säljer bolaget?

I dag kan vi styra de egna bolagen och kräva satsningar på miljö- och energisamordning och på så vis fortsätta att driva på utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Det finns inget som garanterar att en privat aktör skulle göra detsamma. På kort sikt kan det kanske avtalas, men knappast på längre sikt. En säljare kan inte styra vilka de framtida ägarna blir.

I dag har vi ett bolag som ser till att tillmötesgå det behov staden har. Ett bolag som vi vet vill vara med och utveckla nya rutiner och metoder med både smart och säker teknik för att säkra vår kommunikation och energitillförsel.

Öresundskraft är ett företag som driver på utvecklingen inom sin sektor. En försäljning skulle betyda att staden tappar både innovationsstyrka och kvalificerad kompetens.

Helsingborg har nyligen tagit en ny klimat- och energiplan. Öresundskraft är en viktig aktör i arbetet för att förverkliga den. Vi kan inte alls ställa samma krav på ett externt bolag. Och det kostar att anlita externa aktörer.

Öresundskraft har under årens lopp också gett ett stort överskott till vår gemensamma kassa. Stadens kultur- och fritidsliv har mycket att tacka Öresundskraft för, både genom de koncernbidrag de gett och de föreningar de sponsrat.

Öresundskraft är ett välskött bolag. Så sent som i december antog Öresundskrafts styrelse en strategi för framtiden. En strategi som pekar ut riktningen och möjligheterna för bolaget.

Ironiskt nog dagen efter det att beslutet om att inleda en försäljningsprocess hade tagits, godkände kommunstyrelsen ett avtal om utvecklingssamarbete mellan Öresundskraft och fyra andra kommunala energibolag.

Och, den stora skiljelinjen i den här debatten handlar inte om för hur många miljarder vi ska sälja eller till vem, utom om vi överhuvudtaget ska sälja eller inte sälja.

Det är det vi, S, Mp och V, tagit fasta på när vi tog initiativ till och bjöd in de övriga partierna till debatten den 20 mars. Dessutom är vi tre partier eniga om att debatten borde ha hållits i kommunfullmäktige redan innan försäljningsprocessen startade.

Och egentligen, så är det en fråga som skulle ha lyfts redan i valrörelsen. Vi har nu fått veta att det fanns en rapport på 40 sidor klar redan sommaren 2018. Vilka politiker som kände till den, lär vi kanske aldrig få veta, men enligt stadens ekonomidirektör var det nog någon eller några.

Det är beklagligt att varken M, L, KD, C eller SD vill ge sin in i debatten om just principfrågan, att sälja eller inte.

Var för sig har de ju alla tackat nej till debatten i kväll med motiveringen att eftersom det inte finns något konkret förslag att ta ställning till, finns det heller inget att debattera.

Antingen så är de säljbenägna partiernas företrädare totalt lomhörda, eller så spelar man, att man är det.

För den fråga som alla debattinlägg nu handlar om, är ju den principiella, att sälja eller inte sälja. Jag har i vart fall inte sett något inlägg i debatten om Öresundskraft, förutom från alliansen och SD, som hävdat att priset är avgörande för en försäljning eller inte.

Ingrid Mattiasson Saarinen

gruppledare (v)

Läs artikel om debatten i HD

 

https://www.hd.se/2019-03-20/namninsamling-igang-kraver-folkomrostning-om-forsaljningen

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk