Asylrätt

Om de ensamkommande i Helsingborg – enkel fråga i kf 21 februari

Fråga till Socialnämndens ordförande Ann-Christine Borgman med anledning av situationen för de asylsökande ungdomarna som bor på stadens HVB-hem. Ungdomarna har blivit utskrivna från sina HBV- hem utan rimlig tid för utredning om barnets behov.

 På kommunfullmäktige den 13 december 2016 uppmärksammade Vänsterpartiet situationen för de asylsökande ungdomar som bor på de kommunala HVB –hem i Helsingborg. Ungdomarna blir, på grund av den hårda migrationspolitiken som råder i Sverige, uppskriva i åldrarna av Migrationsverket allt oftare.

Vi uppmärksammade i debatten den 13 december att dessa ungdomar blev tvingade att flytta från sina HVB-hem samma dag som de fick besked av Migrationsverket. Detta utan att ha någon som helst möjlighet att ta farväl av sina vänner och utan att ha tagit del av skriftligt beslut av socialtjänsten. Alltså utan möjlighet att överklaga.

I svaret från ordförande för socialnämnden och den blågröna majoriteten framgår det att socialnämnden kommer att titta retroaktivt på de som tidigare fått sina ärende avslutade för att få möjlighet till att överklaga socialtjänstens beslut.

Det har kommit till Vänsterpartiets kännedom att de ensamkommande asylsökande ungdomarna i praktiken fortfarande inte kan få en chans att flytta tillbaka till tryggheten hos HVB hemmen under tider de överklagar beslut.

Varför har inte de drabbade ungdomarna fått möjlighet att återvända till sina HVB-hem?

Hur har nämnden agerat för att säkerställa rättssäkerheten för de ensamkommande ungdomarna i Helsingborg?

För Vänsterpartiet

Claudia Velásquez

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk