Arbetsvillkor & Äldreomsorg

V vill ha en utredning om den höga smittspridningen på Valltorp

Trots den svenska coronastrategin om att de äldre skulle skyddas, så har smittan i en högst oroväckande utsträckning tagit sig in på vårdboenden och inom hemtjänsten runtom i landet, så också i Helsingborg.

Först för några dagar sedan fick allmänhet och politiker information om hur hög smittspridningen var inom specifikt ett av stadens vårdboenden, Valltorp. I en mycket svår tid då världen drabbats av en pandemi som så tydligt visar på bristerna i vår välfärd, finns det nu en stor oro inför den situation som råder på Valltorp. Den allvarliga situationen där utsätter inte bara de boende för fara, utan också personalen.

Det som hänt på Valltorp är djupt tragiskt, både för de äldre, deras anhöriga och personalen.

Vänsterpartiet vill därför dels att en grundlig utredning görs för att se vad som varit anledningen till den höga smittspridningen på just Valltorp, dels att förvaltningen skyndsamt ser över vilka åtgärder som behövs för att eliminera smittspridningen på Valltorp och förebygga risken att fler enheter drabbas på motsvarande sätt.

Eftersom Vänsterpartiet varken har initiativrätt i vare sig kommunstyrelsen eller Vård- och omsorgsnämnden, tar vi upp vårt yrkande i en motion. Vi hoppas dock att denna motion skyndsamt behandlas, så att en utredning om vilka åtgärder som behöver vidtas framöver, snarast kommer i gång.

Vänsterpartiet yrkar därför

att en grundlig utredning görs om anledningen till den extremt höga smittspridningen inom vårdboendet Valltorp

att förvaltningen skyndsamt ser över vilka åtgärder som behövs dels för att dels eliminera smittspridningen på Valltorp och dels förebygga risken att fler enheter drabbas likt Valltorp

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen   

Jenny Björklund Hansson

Dela den här sidan:

Kopiera länk