• Hem
  • Motioner & ...
sida

Motioner & initiativärenden

En motion är ett förslag inlämnat av ett politiskt part i kommunfullmäktige. Här kan du läsa våra motioner/förslag:

Motioner 2023: 

Motion om att sluta använda begreppet kund
Motion om att ta bort hjälpmedelsavgiften
Motion om att förkorta arbetstiden
Motion om ett stadsrum för alla
Motion om kostnadsfri skolfrukost
Motion om stärkt elevhälsa
Motion om ett arbetsliv för alla
Motion om att minska trångboddheten
Motion om arbetet med barnkonventionen
Motion om alla barns rätt till förskola
Motion för att öka återbruk och utlåning
Motion om att avskaffa interndebiteringen
Motion om att minska barngrupperna i förskolan

Initiativärenden 2023: (förslag lagda direkt i nämnd)

Ärende om att staden ska inte driva rättsprocesser om hjälpmedel
-Ärende om att ge kvinnor på skyddat boende förtur i bostadskön
Ärende om ökat försörjningsstöd för barnfamiljer i jul

Motioner 2022:
Motion om bilfria zoner runt stadens skolor
Motion om att avskaffa karensavdraget
Motion om kultur på brunnslock
Motion om tillgänglighetsöversyn
Motion om att satsa på arbete mot matchokulturen
Motion om marköverlåtelse om marköverlåtelse
Motion om frukt i skolan

Motioner 2021:
Motion om fria arbetskläder och arbetsskor för vårdpersonal
Motion om att arbeta för ökat valdeltagande
– Motion om en handlingsplan för vård- omsorgsnämnden enligt coronakommissionens rekommendationer
Motion om att använda överskott från H22-medel
Motion om ett äldreombud
Motion om krav på kollektivavtal vid marköverlåtelse
Motion om regler kring elsparkcyklar
Motion om partirepresentation i råd, beredningar och dialoger
Motion om att begränsa tiden för fyrverkerier

Motion  om minnesgåva även inom daglig verksamhet

Motioner 2020:
Motion om Turköpsskogen
Motion om omtag mejeritomten; tillsammans med MP
Motion om odlingsområdet Tuppen; med S och Mp
Motion om medlemsavgift i hyresgästföreningen
Motion om fysiskt tillgänglig miljö i skolor
Motion om att ge anställda citypresentkort
Motion om att slopa minutstyrningen
Motion om ICAN Cities Appeal
Motion om offentligt drivna boenden inom  Kommunförbundet Skåne
Motion om att utreda smittspridningen på Valltorp
Motion om facklig närvaro och yttranderätt
Motion om att helt ta bort delade turer
Motion om bostadssociala insatser vid markanvisningar
Motion om en utredning för att bryta segregationen och öka likvärdigheten i skolan
Motion om att ansluta sig till The Shift 

Motioner 2019:
Motion om genuspedagogik
Motion om solcellsanläggningar
Motion om Mejerigatan koloniförening
Motion om Brukarstödscentrum
Motion om lika möjligheter, textade webbsändningar m.m
Motion om att vissa upphandlingar inom vård- och omsorg ska tas i kommunfullmäktige
Motion om handlingsplan för att förebygga självmord
Motion om allmän visstid
Motion om stöd till HBTQ-communityn
Motion om kommunal SFI undervisning
Motion om visselblåsare 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk