Kategori: Aktuellt

Interpellation till ordförande i Idrotts- och fritidsnämnden, Cecilia Engström, om jävssituation vid rekrytering

I handlingarna till kommunfullmäktigemöte den 23 januari fick vi ta del av stadsrevisionens granskning av rekrytering och inköp inom idrotts- och fritidsnämnden. Stadsrevisionen framhåller att i offentlig verksamhet är det...

Gott nytt år!

Ett riktigt gott nytt år, valåret 2018, önskar Vänsterpartiet Helsingborg alla medlemmar och sympatisörer. Tillsammans kan vi kämpa för ett bättre Helsingborg, ett Helsingborg som är bättre för alla, inte...