Rösta NEJ på söndag den 12 januari

Vänsterpartiet säger ett absolut nej till en försäljning. Om staden säljer Öresundskraft, säljer man också det ledningsnät som ger  bland annat el, fjärrvärme, fjärrkyla, och gas till helsingborgarna och företagen i Helsingborg, likaså säljer man ut vårt stadsnät.

Folkinitiativ

Aktuellt

Engagera dig

Välkommen till Vänsterpartiet Helsingborg!

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?