96,4% röstade NEJ! Ett resultat som inte går att nonchalera!

 

Dagen efter folkomröstningen, på måndagsförmiddagen den 13 januari, meddelade M, KD & L att de inte tänker gå vidare med förslaget att sälja Öresundskraft utan inser att de har lidit ett svidande valnederlag.

Vänsterpartiet tycker att detta räcker inte. Som en konsekvens av att M hävdat att Öresundskraft inte har en framtid i kommunal ägo, anser vi att det är rimligt att även kräva att Öresundskrafts moderate styrelseordförande avgår och ersätts av någon företrädare för C. Detta eftersom C är det enda partiet inom den styrande alliansminoriteten som tror på att Öresundskraft fortsatt kan utvecklas och leverera goda resultat i kommunal ägo.

Trots uppmaning till valskolk från M & L låg valdeltagandet ungefär lika högt som vid senaste EU-valet, totalt röstade 50,12% av helsingborgarna. Av dessa röstade  96,37% Nej till en försäljning och 3,38% röstade Ja, 0,25% röster var ogiltiga.

Detta är en seger för demokratin och för alla som engagerat sig mot en försäljning av Öresundskraft.

I sin besvikelse (?) över utgången av folkomröstningen, hotar nu M, KD & L med skattehöjningar. Men ekonomidirektören ser inget underskott det kommande året. Bakgrunden till att kommuner och regioner fått det kärvare under senare år är helt enkelt att de fått mindre i statliga bidrag.  Detta som en följd av de stora skattesänkningar som de olika regeringarna sedan 1991 genomfört, skattesänkningar som mest gynnat de redan rika, som nu senast när värnskatten togs bort.

Stort tack till alla som deltagit i denna fantastiska valrörelse, likaså till alla som i fjol samlade namnunderskrifter, så att vi överhuvudtaget kunde få en folkomröstning om Öresundskraft!

 

Mer om valrörelsen och våra argument för att inte sälja Öresundskraft

 

Folkinitiativ

Aktuellt

Bostadspolitik

Bostäder är en del av välfärden!

Motion om att Helsingborg ska ansluta sig till FN-initiativet The Shift I Helsingborg liksom i många andra städer ser vi…

Engagera dig

Välkommen till Vänsterpartiet Helsingborg!

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?