Välkommen till Vänsterpartiet Helsingborg!

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund.  Med vår politik skapar vi ett Helsingborg för alla.

Fackförening Byggnads tar fajten för sina medlemmar och Vänsterpartiet ger allt sitt stöd !

Byggnads har varslat om strejk då arbetsgivaren inte vill lyssna och åtgärda

problem som leder till dödsolyckor och arbetslivskriminalitet inom branschen.

 

Vänsterpartiet Helsingborg vill vi visa sitt stöd.  Arbetare inom byggbranschen, kvinnor och män ska ha trygga och säkra arbetsplatser!

Det kan vara svårt att tro att år 2020 inte finns garantier på att arbetsplatserna är säkra.

Statistiken visar att risken för arbetsplatsolyckor och dödsolyckor i denna branschen är stor  och det finns säkerhetsbrister som Byggnads  med all rätt vill komma åt i avtalsrörelsen. Underleverantörer måste följa säkerhetsregler och tecknar kollektivavtal.

Regionala skyddsombud borde få tillträde till flera arbetsplatser med det kunskap de har för att göra arbetsplatserna säkrare.

 

Byggnads kräver att arbetsgivarna ska

 

  • ge regionala skyddsombud tillträdde till fler arbetsplatser för att skapa säkrare arbetsmiljö.

  • ha tydligare regler kring traktamenten för arbetare från andra länder.

  • kunna bevisa att underentreprenörer följer kollektivavtal.

  • skriva tydligt i lönespecifikationerna lön, ledighet, ersätttningar och intjänad pension.

  • Se till att bodar och omklädningsrum ska vara anpassade för alla oavsett kön.

  • ska tillåta att gravida arbetstagare kan vara hemma med ersättning om arbetsuppgifterna riskerar skada fostret.

Vi uppmanar alla att sprida de fackliga organisationernas kampanjer i sociala medier i sina egna kanaler.

Se på statistik om dödsolyckor i olika branscher där byggverksamhet, jordbruk, skogsbruk och fiske samt transport och magasinering står för de högsta antal dödsolyckor

 

Bli medlem

Bli medlem

Aktuellt

Engagera dig

Välkommen till Vänsterpartiet Helsingborg!

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?