Stoppa marknadshyrorna!

I över 2 års tid har Vänsterpartiet sagt att går regeringen fram med förslaget om marknadshyror så kommer vi inte längre att släppa fram regeringen, då är vårt förtroende för statsministern förbrukat. De krav som Vänsterpartiet har ställt har varit att dra tillbaka förslaget om marknadshyror helt eller att öppna upp för jämbördiga förhandlingar där hyresgästföreningen ingår som en part, utan att hotet om marknadshyror kvarstår. Vänsterpartiet har under lång tid försökt lösa situationen, men då ingen kompromissvilja funnits har nu förtroendet för statsministern förbrukats.

Läs mer om det rådandet läget och Vänsterpartiets kamp mot marknadshyror här

Bli medlem

Aktuellt

artikel

Stoppa marknadshyrorna!

Idag fälldes regeringen efter att Vänsterpartiet dragit tillbaka sitt stöd för statsministern. I över 2 års tid har Vänsterpartiet sagt…

Engagera dig

Välkommen till Vänsterpartiet Helsingborg!

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?