Rösta NEJ söndagen den 12 januari

Missa inte vår partiledare Jonas Sjöstedt, som kommer till Helsingborg den 10 december för att bl a prata om Öresundskraft.  Plats & tid: Hörsalen på stadsbiblioteket, kl 18.30. Alla är varmt välkomna, men begränsat antal platser så kom gärna i god tid!

Vänsterpartiet säger ett absolut nej till en försäljning. Om staden säljer Öresundskraft, säljer man också det ledningsnät som ger oss bland annat el, fjärrvärme, fjärrkyla och gas samtidigt som man delvis säljer vårt stadsnät som ska samägas med den tilltänkte köparen.

I dag har vi ett bolag som ser till att tillmötesgå det behov staden, stadens invånare och stadens företagare har. En privat ägare har vinstintresset för ögonen, inte folkets bästa.

I dag är vårt kommunägda Öresundskraft ett företag som driver på utvecklingen inom sin sektor med klimatsmart teknik. En försäljning skulle betyda att staden tappar både innovationsstyrka och kvalificerad kompetens.

Helsingborg har nyligen tagit en ny klimat- och energiplan. Öresundskraft är en viktig aktör i arbetet för att förverkliga den. Vi kan inte alls ställa samma krav på ett externt bolag. På kort sikt kan det kanske avtalas, men knappast på längre sikt.

En säljare kan inte heller styra vilka de framtida ägarna av bolaget blir.

Inget talar för en försäljning!

Det behövs ett högt valdeltagande för att folkomröstningen ska respekteras, därför är det viktigt att alla som kan och får, också röstar! Så se till att rösta, rösta NEJ!  Förtidsröstningen startar den 2 januari 2020. Alla som kan rösta i ett kommunalt val i Helsingborg har rösträtt, dvs EU-medborgare, från Island eller Norge  eller på valdagen varit folkbokförd i Sverige i minst tre år, är 18 år och bor i Helsingborg.

Läs

Debattartikel i Helsingborgs Dagblad 2019-12-10

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/12/06/inget-talar-for-en-forsaljning-rosta-nej/

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/11/10/privatisering-och-utforsaljning-till-varje-pris/

 

 Om Öresundskraft på arabiska

Om Öresundskraft på engelska

 

Folkinitiativ

Aktuellt

Engagera dig

Välkommen till Vänsterpartiet Helsingborg!

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?