Aktuellt

SDs retorik skapar otrygghet i Helsingborg

SDs retorik skapar otrygghet i Helsingborg 

Hur ska ett samhälle kunna göra så att alla känner sig delaktiga? Det är en fråga som vi i Vänsterpartiet ständigt funderar över. För att en demokrati ska kunna vara just en demokrati så krävs nämligen att vi på lika villkor får vara de vi är så länge vi inte skadar andra. Därför reagerar vi starkt på det sätt som Sverigedemokraterna både på lokal och central nivå pratar om de som bekänner sig till Islam, dvs troende muslimer. Vänsterpartiet menar att Sverigedemokraterna länge har gjort muslimer till sin huvudfiende utan ta hänsyn till att i en demokrati har vi religionsfrihet. Religionsfrihet innebär både rätten att utöva religion eller att välja bort religion, båda alternativen är lika viktiga i ett demokratiskt samhälle.

Vänsterpartiet i Helsingborg har även reagerat på de nedsättande och föraktfulla sätt som Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof yttrade sig när han i SVTs debattprogram Sverige möts den 210309 kallade Islam ”en avskyvärd ideologi och religion”. Vi valde då att ta kontakt med avdelningen för trygghet- och säkerhet i Helsingborg stad angående vår oro för att många muslimer i Helsingborg skulle känna sig kränkta. Avdelningen för trygghet- och säkerhet meddelade att de kommer att lyfta otryggheten som en fråga på ett möte med gruppen för religionsdialog, vilket vi är mycket glada för.

När Pontus Andersson som är Sverigedemokraternas ordförande i Helsingborg, i tisdags på kommunfullmäktiges sammanträde framförde osakliga och ogrundade anklagelser gentemot Ibn Rushds lokalavdelning gällande hur de redovisar sin verksamhet för Kulturförvaltningen i Helsingborg ser vi tydliga kopplingar till deras retorik centralt och lokalt. Pontus lyfte i sitt anförande inte bara Ibn Rushd verksamhet utan drog paralleller mellan Muslimska brödraskapet, Ibn Rushds lokalavdelning, samt bygget av en moske och vardagskurser i arabiska. Sverigedemokraterna gör alltså en oerhört långdragen koppling mellan muslimska brödraskapet och vardagskurser i arabiska som ett tecken på en slags islamisering av Helsingborg och frågar var gränsen ska gå? Vi tycker det är anmärkningsvärt att inte fler av allianspolitikerna reagerar på det som antyds av Sverigedemokraterna. Särskilt när de på central nivå mer och mer börjat närma sig Sverigedemokraternas som ett samarbetsparti, hade det varit på sin plats att markera mot den sortens uttalanden.

Vi i vänsterpartiet vill djupt beklaga den känsla som det lämnar många Helsingborgare som bekänner sig till Islam med. Vi tycker det är fruktansvärt att personer som bekänner sig till Islam ska känna sig misstänkliggjorda på det sätt som Sverigedemokraterna anför. Det är inget annat än kränkande att indirekt säga att bekänner man sig till Islam så ska man granskas hårdare och utan bevis kopplas samman med fundamentalister. Samtidigt är det positivt att staden alltid granskar på vilka grunder föreningar får bidrag, även det är en del av demokratin. Det vi reagerar på är att det alltid verkar vara okej med lägre krav på fakta, hårdare granskning och misstänkliggörande när det kommer till Islam.

Vänsterpartiet ser med oro på hur man debatterar kring frågor som rör Islam eller muslimer i kommunfullmäktige. Vi påtalade också att sådana anklagelser där det inte finns bevis för de anklagelser som framförts bryter mot Kommunfullmäktiges etiska regler, där ledamöter ska vara sanningsenliga och ärliga. Ledamöter ska också uppträda och agera korrekt, så att stadens invånare har förtroende för oss. Stadens invånare innefattar många grupper och alla har rätt att känna sig trygga i Helsingborg.

Vänsterpartiet är ett antirasistiskt parti och kommer att fortsätta reagera när Sverigedemokraterna bidrar till främlingsfientlighet och otrygghet i Helsingborg stad. Vi anser att ingen i Helsingborg ska bli kränkt, hotad och/eller förföljd på grund av sin trosuppfattning. Detta gäller alla religioner oavsett om en bekänner sig till Islam, judendom eller kristendom. Alla ska uppleva trygghet i sin rätt att utöva sin trosuppfattning. De som inte är religiösa ska mötas med samma respekt i sin önskan att avstå religion. Men själva valfriheten att få vara den du är utan att behandlas annorlunda pga din tro, just det kännetecknar en demokrati. En sådan demokrati som inkluderar alla Helsingborgare vill Vänsterpartiet stå upp för.

Peter Ahlbom, säkerhetsansvarig Vänsterpartiet Helsingborg
Jenny Björklund Hansson, gruppledare Vänsterpartiet Helsingborg

Dela den här sidan:

Kopiera länk