Aktuellt

Ung vänster och Vänsterpartiet arrangerar en manifestation till minnet av Kristallnatten.

Vi uppmärksammar varje år natten mellan den 9:e och 10:e november 1938 då det nazistiska hatet blev synligare i Tyskland. Nazister mördade 400 judar, brände ner 267 synagogor och slog sönder 7500 butiker. Det blev bara början till en omfattande ekonomisk och politisk förföljelse av judar, människor med funktionsvariationer, romer, homosexuella och politiska meningsmotståndare. Inspirerade i rasideologin och idéen om den starkes rätt att bestämma över liv och död strävade nazisterna efter att förinta alla personer som de ansåg inte passade in i deras projekt om en ”rasren” stat. Nazismen var också en kvinnofientlig ideologi där kvinnan förväntades hålla i hemmet och föda renrasiga barn.

Men, att uppmärksamma Kristallnatten handlar inte bara om det förflutna. Det nazistiska våldet är närvarande i Helsingborg idag. Medlemmar i Kulturkontoret Snickeboa KKSB har upprepade gånger blivit utsatta för hot och deras lokaler har blivit förstörda. Denna kulturförening tar tydligt ställning mot fascism och sexism. Ett annat exempel är attackerna mot RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter). I deras lokaler upptäcktes skotthål förra året. RFSL har blivit utsatt för hot ett flertal gånger. Senaste åren har Pridefestivaler saboterats på olika sätt i landet och även i Helsingborg. Vi vet att HBTQ-personer inte känner sig trygga i Helsingborg och att många väljer att lämna staden på grund av detta. Vi vet också att nazismen inte tolererar att kvinnor kräver sina rättigheter. Vidare växer hatet mot muslimer och mot judar. I detta hårda samhällsklimat blir rasistiska argument accepterade framför fakta och forskning.

Vi kräver att staden satsar mera tid och resurser för att motverka nazismen och andra extrema rörelser och rekrytering av unga människor till dessa rörelser. Kommunens handlingsplan mot våldsbejakande extremism måste ha en helhetssyn av problemet, även den högerextrema radikaliseringen.

Staden måste vara mycket mer närvarande och samordna insatser på så sätt att den ideella sektorn får förutsättningar och bidrar till att motverka rasism och destruktiva normer och värderingar som inte respekterar mänskliga rättigheter.

Olika samhällsfunktioner (skolan, soc, polis etc) måste samverka och arbeta för att förebygga kriminalitet och extremism. Skolan måste ha tillräckligt med resurser för att upptäcka barn och unga som riskerar att lockas till extrema grupper. Det måste vara nolltolerans varenda gång rasism och sexism uppstår.

 

Emely Adamsen, ordförande Ung Vänster Helsingborg

Claudia Velásquez, ordförande Vänsterpartiet Helsingborg

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk