• Hem
  • Maja Lanka
sida

Maja Lanka

Varför Vänsterpartist?

Jag blev medlem i Vänsterpartiet för jag var så oerhört trött på orättvisor i samhället och i systemet att jag ville vara med att förändra.

Jag har personlig erfarenhet av att leva i utanförskap med allt vad det innebär, den ständiga kampen att få vardagen att gå ihop och/eller att bara ta sig igenom den. Jag vet hur det är att leva med trauma, självmedicinering, att inte få rätt hjälp/stöd och rehabilitering på många plan.
Orsak/verkan; utanförskap, missbruksproblematik, psykisk ohälsa som många gånger kan leda till ett självdestruktivt liv som isolation, depression, kriminellt liv etc.
Jag tar de erfarenheterna in i politiken för att täppa till luckor i systemet där människor faller igenom.  Jag är 12-stegs inspirerad och förstår innebörden av egenvärde, självkännedom och att ha en framtidstro.
Jag själv och mina barn har npf, de med mig har fallit igenom de flesta stolarna i systemet, som skola, socialtjänst, vård och omsorg (LSS).
Med rätt politik och människosyn hade många liv inte behövt gå den hårda vägen. Vänsterpartiets ideologi att alla har ett värde, dess förståelse och rättvisetänk som att alla barn ska ha samma förutsättningar att lyckas i livet, människor som faller utanför ska ges chans att komma tillbaka, att alla har rätt till ett gott liv, rimliga löner och arbetsförhållanden, rimliga hyror etc tycker jag är en logisk grund för att få ett samhälle att fungera.
Vänsterpartiet är också det enda parti som inte gör sig rika på folket, vi är i politiken utan vinstintresse och har rimliga löner. Det säger en hel del om var fokus ligger: på folket, på samhället.  Vänsterpartiet gav mig hopp om att det faktiskt finns människor som bryr sig om alla målgrupper och klimat/miljö, det gjorde att jag blev aktiv i partiet.
Uppdrag:
Ersättarplats i Överförmyndarnämnden
Insynsplats i Miljönämnden.

Dela den här sidan:

Kopiera länk