artikel

Rebecca Thell

Varför Vänsterpartiet?

I ett jämlikt och solidariskt samhälle behöver vi omfördela resurserna. Det är inte rimligt att enskilda aktieägare ska tjäna miljontals kronor på bekostnad av elever i skolan eller sjuka personer i vården. Det är precis så det är idag och det är en av anledningarna till att jag började engagera mig i politiken.
Jag vill påverka politiken i Helsingborg och kämpa för att skola, vård och omsorg ska få de resurserna som människor behöver. Helsingborg har en mycket god ekonomi men där högerstyret hellre lägger överskott i budgeten än att investera i välfärden. Det vill jag ändra på.

Jag kommer också kämpa för att minutstyrningen i hemvården tas bort. Tidspressen är oacceptabel. Minutstyrningen leder till dålig arbetsmiljö, sämre kvalitet för medborgarna och mer stress för de anställda.

Helsingborgarnas trygghet är vårt ansvar. Vi kommer kämpa för fler och billiga hyresrätter i staden där vi tillsammans kan bygga bort segregationen. Du ska ha rätt till ett gott liv oavsett i vilket område du bor i, vilket land du kommer ifrån, vilken religion du tillhör eller hur mycket pengar du har.

Uppdrag
Ledamot i kommunfullmäktige i Helsingborg
Ordförande i partiföreningen
Nämndeman vid Helsingborgs tingsrätt

Arbete
Ombudsman i Vänsterpartiet Skåne

Facklig tillhörighet
Unionen

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk