• Hem
  • Interpellatione...
sida

Interpellationer

En interpellation är en en skriftlig frågeställning till en ansvarig politiker från en kommunfullmäktigeledamot. I debatten kring interpellationen kan alla i kommunfullmäktige vara med och debattera. Här hittar du interpellationer som Vänsterpartiet Helsingborg skrivit.

Interpellationer 2023:
Interpellation om arbete efter anpassat gymnasium

Interpellationer 2022:
Interpellation om minutstyrningen i hemvården
Interpellation om Sportbanken
Interpellation om etablering för flyktingar
Interpellation om behandling av motioner
Interpellation om effekter av höjningar av sjuk- och aktivitetsersättning
Interpellation om personalens deltagande i H22
Fråga till regionfullmäktige om akutmottagningen i Helsingborg
Interpellation om H22 paviljongen
Interpellation om fritidsgården Vippen
– Interpellation textade webbsändningar och tillgänglighet

Interpellationer 2021:
Interpellation om tillitsbaserad styrning inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter
Interpellation om ”frysta” årskort under pandemin på stadens badanläggningar
Interpellation om alkoholförsäljning vid hemkörning av mat
Interpellation om stadens hemlösa
Interpellation om att grupp ställs mot grupp i stadens kommunikation
Interpellation om mäns våld mot kvinnor
Interpellation om anpassningar i skolan
Interpellation om etablering av friskolor
Interpellation om stöd till barn med språkstörning
Interpellation om Fryshuset
Interpellation om avgiftsfri kollektivtrafik på helger

Interpellationer och frågor 2020:
Interpellation om Hantverkshuset
Interpellation om strukturell hemlöshet
Interpellation om avvisade Helsingborgsförslag
Interpellation om Jobb på Sikt
Interpellation om långtidsparkerande lastbilar

Interpellationer och frågor 2019:
Interpellation om fristadskonstnär
Interpellation om H+
Interpellation om rätten att teckna kollektivavtal
Interpellation om spelreklam i det offentliga rummet
Interpellation om planer på att inför LOV inom vårdboende.
– Interpellation om dåliga arbetsvillkor inom privat sektor
Interpellation om missförhållanden inom MEX
Interpellation om elsparkcyklar
Interpellation om hemlöshet 

Dela den här sidan:

Kopiera länk