artikel

Gratis kollektivtrafik

Vår motion till kommunfullmäktige i Helsingborg om ett första steg mot gratis kollektivtrafik:


Staden har nyligen beslutat om vision 2035 för Helsingborg. En del av visionen är att Helsingborg skall vara en pulserande stad, där det finns upplevelser och aktiviteter för alla åldrar. I Helsingborg skall också finnas en pulserande stadsliv.

Förutsättningarna för detta finns till stor del redan i vår stad. Vi har ett rikt kulturutbud i city och nya mötesplatser i staden är på gång. Det finns också ett samarbete mellan näringsidkare och Helsingborg stad för att åstadkomma ett pulserade stadsliv. Men, det finns också utmaningar när det gäller cityhandeln i vår stad. En blomstrande cityhandel är en vital del av ett pulserande stadsliv. En tillgänglig och bra kollektivtrafik är en annan viktig pusselbit för ett pulserande stadsliv.

Kollektivtrafiken gör att människorna har möjlighet att på ett hållbart sätt kunna ta del av utbudet i city. Helsingborg stad kan på olika sätt utveckla och stödja kollektivtrafiken vilket är till gagn för cityhandeln, miljön och resenärerna. Därför skall Helsingborg stad via Stadsbyggnadsnämnden, i samarbete med Skånetrafiken, näringsidkare och bussbolag utreda möjligheterna och konsekvenserna av gratis kollektivtrafik, på kvällar och helger i Helsingborg.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet:
att Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna till gratis kollektivtrafik, enligt ovanstående förslag.

Peter Ahlbom,
för Vänsterpartiet Helsingborg

Dela den här sidan:

Kopiera länk