artikel

Rapport från kommunfullmäktige 16 februari

På senaste kommunfullmäktige var rätten till bostad ett tema som var återkommande i flera av de ärende vi debatterade om. Vänsterpartiet ser rätten till en bostad som en mänsklig rättighet och staden behöver bygga mer med investeringsstöd. Trots att principen ska tillämpas så är verkligheten att barnfamiljer blir hänvisade till vandrarhem, villavagn, etc. 

 

Första ärende var en interpellation där Ingrid Mattiasson Saarinen (V) tog vår första debatt om frågan om var policyn om att 10% av bostäderna vid det markanvisningar ska anvisad till bostadssociala programmet. I vår motion påtalades nämligen det, ändå svarar Peter Danielsson att vi nu tagit bort själva den texten men flexibiliteten kvarstår. Han säger också att det behövdes en flexibilitet för att det tex inte ska bli bara 10% av nybyggnation för att ”Den som inte själv klarar att få en bostad ska få de finaste nya lägenheterna” vilket inte är ett skäl för Vänsterpartiet. Men däremot så ska det vara i lägenheter med rimlig hyra där människor kan ha en chans att bo kvar. 

 

 

Andra ärende handlade om en enkel fråga som Peter Ahlbom (V) undrade hur Helsingborgshem resonerat när de föreslog en kraftig hyreshöjning på 3  % mitt i en pandemi. Lars Hansson (C ) svarade att det var för att täcka upp de kostnader bolaget har men att de var nöjda med överenskommelsen med hyresgästföreningen. Peter påtalade att det var tack varje hyresgästföreningen som denna överenskommelse kom till stånd. Hyresmarknadskommittén avgjorde frågan och att hyresgästerna fick en höjning på 1,88 % istället för 3 % .  Peter pratade om att det är viktigt att ha en maktbalans vad gäller hyresmarknaden. ‘

Vi anser liksom hyresgästförening att det inte får bli för stora höjningar på hyrorna, framför allt efter en pandemin. En allmännyttig bostadsbolag ska ta ett aktivt samhällsansvar. Tyvärr ska dessa bolag samtidigt bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer. 

Fullmäktige ändrade starttiden från Kl 18 till Kl 17 med start mars 2022. Claudia Velasquez påtalade att det var ett steg i rätt riktning men att Vänsterpartiet hade önskat att starttiden ändrades till klockan 13.00. Detta för att för att gynna jämställdhet. Dessutom så finns inskriven i Förtroendemannalagen att det ska vara möjligt att ta ledig från arbete för förtroendeuppdrag. 

En viktig fråga var frågan om vi skulle fatta beslut om ett underjordiskt garage under det nya biblioteket, vilket Vänsterpartiet sa nej till. Ingrid Mattiasson Saarinen (V) påtalade att det blir märkligt att fatta ett sådant beslut när det finns närliggande platser att titta på samt att det finns ett fattat beslut om att se över parkeringssituationen på GA-torg med en utredning om närliggande garage. Det är väl mycket bättre att ta ett helhetsgrepp om parkeringssituationen än att snabbt rösta igenom ett mycket dyrt garage. Även Marcus Friberg (Mp) var väldigt kritisk, medan Sd gärna ville köra bilen snabbt ner till stan och gärna parkera utanför butiken och M ville som alltid värna parkeringsplatser. Ali Shibl (S) sa att alla olika sätt att ta sig fram måste fungera, inte bara de bilburna. Det ska vara lätt att gå i stan, ta kollektivtrafik osv. Men istället underlättar man hela tiden för bilismen, sa Ali. Fler efterlyste kostnaden och att parkeringsgaraget blir orimligt dyrt. 

Nästa ärende  handlade om ett förslag om beslut på byggande av fler småhus. Debatten var mellan Claudia Velásquez (V) och Christian Orsing (M). Claudia förklarade att behovet av boende är störst hos till exempel antal ensamboende i Helsingborg och att det borde prioriteras att bygga fler hyreslägenheter till rimliga priser för de människor som verkligen behöver det. Christian Orsing (M) talade om att självgående barnfamiljer skulle kunna få uppfylla sina bostadsdrömmar och Lars Thunberg (KD) sa att jämlikhet är att alla ska kunna skaffa dig den bostad de önskar, småhus är tydligen i KDs värld något som även låginkomsttagare har möjlighet till. Claudia påtalade att en kommun måste bygga efter behov, det behövs hyresrätter till rimliga hyror, inte villor för de som har bäst ekonomi. 

En viktig miljöaspekt är kommunen inte ska bygga på  åkermark.

Vi godkände marköverlåtelse av men tycker vi saknar viktig information varje gång vi får dessa ärende. Det är en självklarhet att kommunen måste kräva kollektivavtal av de företag som vill bygga på dessa områden. 

Claudia Velasquez

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk