Helsingborg

Interpellation: Avgiftsfri kollektivtrafik på helger

Vänsterpartiet anser att en avgiftsfri kollektivtrafik skulle gynna invånare i Helsingborg. 

Människor skulle ha mer tillgång till fritidsaktiviteter. Det skulle också vara bra för klimatet om flera åkte kollektivt. 

Det skulle också vara positiv för cityhandeln om människor hade lättare att förflytta sig.  

 

Men trots att  kollektivtrafiken är bra utifrån flera olika aspekter så är den för dyr.

Sommaren 2018 fick alla unga från årskurs sex till andra året på gymnasiet gratis busskort efter Vänsterpartiets förhandling med Socialdemokraterna. Den reformen blev oerhört uppskattat! 

 

Som exempel finns Gävle kommun som med sina cirka 100000 invånare beslutade i år att bussarna i stadstrafiken skulle under fem helger vara avgiftsfria. Kostnader för kommunen skulle bli 2,1 miljoner kronor. 

 

Därför anser vi att kommunen borde se över möjligheten till avgiftsfria bussresor till city åtminstone under helgerna.

 

Klimatet 

Ambitionen för minskade utsläpp från vägtransporter är 80% fram till 2035.

Utsläppen från personbilar står för nästan en fjärdedel av de totala utsläppen här.

På nationell nivå ska utsläppen minska med 70% från 2010-2030 enligt naturvårdsverket. År 2018 stod biltrafik för 52,7% i Helsingborg. Enligt Region Skånes “Färdmedelsfördelning 2050” för Helsingborg, Lund och Malmö, får bilresor stå för 25%, kollektivtrafik för 35% och gång- cykeltrafik 40%. Medianresan med bil i Helsingborg är 7 km. Det går inte att komma ifrån att utsläppen från biltrafiken i Helsingborg måste minska i en större omfattning.

 

Cityhandeln 

I både tidningsartiklar och kommunfullmäktigebeslut beskrivs det hur cityhandeln behöver stöd för att stå sig i konkurrensen från näthandeln och Väla köpcentrum. Ofta påtalas avgiftsfria parkeringsplatser som en lösning, men vi i Vänsterpartiet har istället lyft fram kollektivtrafiken som en miljövänligare möjlighet att ta sig ner till city. 

 

Vi undrar därför utifrån ovanstående: 

 

Håller du med om att avgiftsfri kollektivtrafik  är bra för miljön, för människans sociala liv och även för cityhandeln ?

 

Vad skulle det kosta kommunen att köpa in lokal kollektivtrafik till centrala Helsingborg under lördagar och söndagar så att invånare i Helsingborg kunde åka avgiftsfritt? 

 

Vilken effekt ser du att avgiftsfria bussresor på lördagar och söndagar skulle ha på cityhandeln?

 

För Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp

 

Claudia Velásquez 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk