• Hem
  • Arbetsgrupper
sida

Arbetsgrupper

Våra arbetsgrupper

För att fördela olika uppgifter och låta fler jobba med det de gillar, har vi bildat ett antal arbetsgrupper. Alla medlemmar är välkomna att vara med i en eller flera grupper – eller ta initiativ till en ny grupp!

Kontakta oss via mail till [email protected] eller ring 042 – 21 92 92 om du vill engagera dig!

Aktivitetsgruppen
Gruppen arbetar med utåtriktad verksamhet och är sammankallande för olika aktiviteter. Samarbetar med den parlamentariska gruppen i valrörelsen kring möten och andra utåtriktade aktiviteter.
Ansvarsområde: offentliga möten, manifestationer, arrangemang, valmöten, valdebatter och andra valaktiviteter. Samarbete med andra föreningar, nätverk etc.

Fackliga gruppen
Den fackliga gruppen ansvarar för arbetet med arbetsrättsliga frågor, manifestationer om arbetsrätt och kontakter med fackliga organisationer.
Ansvarsområde: kontakt med fackliga organisationer och aktiviteter kopplat till fackligt arbete.

Feministiska gruppen
Feministiska gruppen har feminism som huvudtema såväl vad gäller studier, möten som kampanjer.
Ansvarsområde: att lyfta det feministiska perspektivet i vårt arbete samt detaljplanering av 8 mars. Sammankallande för gruppen är Svjetlana Saric,

Kulturgruppen
Vår sånggrupp, som träffas och repeterar med sporadiska mellanrum,  ingår i en kulturgrupp med ett bredare grepp om kulturfrågor ur ett socialistiskt perspektiv. Musik, bildkonst, skönlitteratur och scenkonst ska få en plats inom gruppen, liksom Hantverksgruppen som träffas då och då.
Ansvarsområden: Kultur, musikarrangemang och hantverk

Internationella gruppen
Internationella gruppen har hand om samarbetet med olika internationella solidaritetsorganisationer, vårt danska systerparti Enhedslisten, fredsorganisationer som Nej till Nato och internationellt arbete som Stoppa TTIP.
Ansvarsområde: vårt antirasistiska arbete samt organiserar manifestationer till minne av Utöya och Kristallnatten m m. 

Medlemsgruppen
Gruppen arbetar inåt i vår organisation genom kontakt med alla våra medlemmar, både nya och äldre. Välkomnar och informerar alla nya medlemmar.

Miljö- & klimatgruppen
Den miljöpolitiska gruppen driver vårt miljöarbete, tar egna initiativ och är spindeln i nätet i alla frågor som rör miljöpolitik.

Kommungruppen
Ansvarar för det parlamentariska arbetet i kommunen och håller i regelbundna möten om kommunpolitiken för både  förtroendevalda och övriga medlemmar. Deltar företrädesvis i paneldebatter och företräder föreningen på offentliga möten i valrörelsen. Samarbetar med Aktivitetsgruppen i valrörelsen kring möten och andra utåtriktade aktiviteter.

Mediagruppen 
Gruppen ansvarar för våra flygblad, affischer, medlemsutskick & insändare och sammanställer det kommunalpolitiska programmet etc. Likaså för hemsidan och sociala medier.

Studiegruppen 
Studiegruppen arrangerar interna studiecirklar, diskussionskvällar, temamöten, filmvisningar etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk