• Hem
  • Arbetsgrupper
sida

Arbetsgrupper

Våra arbetsgrupper

 

För att fördela och delegera olika uppgifter och låta fler jobba med det de gillar, har vi bildat ett antal arbetsgrupper. Alla medlemmar är välkomna att vara med i en eller flera grupper – eller ta initiativ till en ny grupp!

Kontakta den sammankallande i gruppen för mer information. Alternativt skicka ett mail till [email protected] eller ring 042 – 21 92 92.

Aktivitetsgruppen
Gruppen arbetar med utåtriktad verksamhet och är sammankallande för olika aktiviteter. Samarbetar med den parlamentariska gruppen i valrörelsen kring möten och andra utåtriktade aktiviteter. Ansvarsområde: offentliga möten, manifestationer, arrangemang, valmöten, valdebatter och andra valaktiviteter. Samarbete med andra föreningar, nätverk etc.

Fackliga gruppen
Den fackliga gruppen ansvarar för arbetet med arbetsrättsliga frågor, manifestationer om arbetsrätt och kontakter med fackliga organisationer.

Feministiska gruppen
Feministiska gruppen har feminism som huvudtema såväl vad gäller studier, möten som kampanjer. Gruppen ansvarar bland annat för detaljplanering av 8 mars. Sammankallande Svjetlana Saric,

Kulturgruppen
Vår sånggrupp, som träffas och repeterar med sporadiska mellanrum,  ingår i en kulturgrupp med ett bredare grepp om kulturfrågor ur ett socialistiskt perspektiv. Musik, bildkonst, skönlitteratur och scenkonst ska få en plats inom gruppen, liksom Hantverksgruppen som träffas då och då.

Internationella gruppen
Internationella gruppen har hand om samarbetet med olika internationella solidaritetsorganisationer, vårt danska systerparti Enhedslisten, fredsorganisationer som Nej till Nato och internationellt arbete som Stoppa TTIP.  Dessutom ansvarar gruppen för vårt antirasistiska arbete och är med och organiserar manifestationer till minne av Utöya och Kristallnatten m m. 

Medlemsgruppen
Gruppen arbetar inåt i vår organisation genom kontakt med alla våra medlemmar, både nya och äldre. Välkomnar och informerar alla nya medlemmar.   Sammankallande & mentorer

Miljögruppen
Den miljöpolitiska gruppen driver vårt miljöarbete, tar egna initiativ och är spindeln i nätet i alla frågor som rör miljöpolitik.

Kommungruppen
Ansvarar för det parlamentariska arbetet i kommunen och håller i regelbundna möten om kommunpolitiken för både  förtroendevalda och övriga medlemmar. Deltar företrädesvis i paneldebatter och företräder föreningen på offentliga möten i valrörelsen. Samarbetar med Aktivitetsgruppen i valrörelsen kring möten och andra utåtriktade aktiviteter.

Sammankallande: Ingrid Mattiasson Saarinen

Redaktions- & kommunikationsgruppen 
Gruppen ansvarar för våra flygblad, affischer, medlemsutskick & insändare och sammanställer det kommunalpolitiska programmet etc. Likaså för hemsidan och sociala medier.

Studiegruppen 
Ansvarsområde: interna studiecirklar, diskussionskvällar, temamöten, filmvisningar etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk