Kommunal politik

Nyårsbrev från gruppledaren

Det här året inleddes med en intensiv valrörelse och ett valresultat, som blivit smått historiskt, 96,4% av de röstande sa nej till en försäljning av Öresundskraft. Valresultatet  ledde i sin tur till att M, KD, L och SD backade och drog tillbaka försäljningsplanerna.

Kort därefter, i början av februari, kom nästa positiva nyhet för oss i V Helsingborg. I en  väljarundersökning som gjordes i slutet av januari av Sentio, hade vi gått från sjätte plats i  valet 2018 till en fjärde plats bland de åtta partierna i kommunfullmäktige.

Frågan som ställdes var: ”Hur skulle du rösta om det var val i dag i Helsingborg?”.  Enligt  undersökningen hade vi fått ett röstresultat på 6,3%,  jämfört med 4,6% i valet 2018.  Även  om endast 1.200 helsingborgare hade intervjuats, så var det ändå glädjande siffror.

I februari kom också de första varningssignalerna om den kommande pandemin och  från mars har, som ni alla vet, mycket varit annorlunda. Under våren kunde också alla  mycket tydligt se vad de senaste trettio årens nyliberala nedmontering och  privatiseringsiver lett till inom sjukvården och äldreomsorgen. Lagerhållningen av  skyddsutrustning var en katastrof.

Redan innan pandemin, hade vi en sjukvård tänjd till bristningsgränsen. Vårdpersonalen  fick en mycket tuff vår och som vi sett nu, en minst lika tuff avslutning på året. Fler och  fler inser också att vården, liksom välfärden i stort inte kan fortsätta vara en marknad.  Vilket V’s opinionssiffror på nationell nivå nu under hösten också visat på.

Under mars månad kom så restriktioner och alla partier i kommunfullmäktige kom överens  om att tills vidare ha ett reducerat fullmäktige med 33 ledamöter i stället för 65 och med  reducerad dagordning.

Vi började också efterhand med fler och fler digitala möten, dock inte i kommunfullmäktige.  Detta fick vi först nu i december, något vi i V starkt kritiserade. Samtidigt som staden säger  sig vilja ligga i framkant när det gäller innovationer, så fanns ännu inte en digital lösning klar  för kommunfullmäktige. Andra kommuner hade börjat med detta redan under våren. Ett  glapp mellan visionen och verkligheten, som så ofta i alliansens Helsingborg. Stadens  program och policys innehåller många vackra, men alltför tomma ord.

Trots den svenska coronastrategin om att de äldre skulle skyddas, så tog sig smittan in på  vårdboenden och inom hemvården runtom i landet, så också i Helsingborg. Först i slutet av  maj fick vi politiker information hur hög smittspridningen var specifikt inom ett av stadens  vårdboenden, Valltorp. Vi, liksom S och Mp, krävde genast att en grundlig utredning måste  göras både för att eliminera smittspridningen och förebygga att fler enheter drabbades.

Det dröjde innan den styrande alliansen tog beslut om samma sak. IVO, inspektionen för  vård och omsorg, hann innan.  Deras undersökning liksom nu coronakommissionens  delbetänkande slår fast att det svenska samhället har misslyckats med att skydda landets  äldre. De pekar också ut en rad brister inom äldreomsorgen, som bland annat för låg bemanning, för stort antal timanställda och att det behövs högre medicinsk kompetens.

Omsorgspersonalen har liksom vårdpersonalen haft ett mycket tufft jobb, de har slitit hårt under pandemin och är värda alla applåder. Men det räcker inte med applåder, personalen måste också både få fler kolleger, bättre arbetsvillkor och en lön i paritet med den insats de gör. Något vi i V också länge påpekat, lokalt liksom nationellt.

I oktober hade vi en digital partikongress, där vi antog ett nytt strategidokumnet och valde  ny partiledare. Helsingborg hade två ombud i Skåne-delegationen på kongressen, Claudia  Velásquez och jag. Extra roligt att få vara med och välja Nooshi Dadgostar till ny partiledare. Nooshi har klart visat att hon vill fortsätta Jonas Sjöstedts linje, att V är det enda tydliga vänsteralternativet i Sverige i dag.

Redan när jag valdes till gruppledare 2018 visste jag att jag i god tid innan valet 2022 ville lämna över uppdraget till någon av mina kamrater i V’s kommunfullmäktigegrupp. Nu är det  ett och ett halvt år till valet 2022, så jag tänker att det är en bra tid för ett skifte. Nästa år fyller jag 75 år och vill då gärna ha mer tid för familj och vänner. Men det innebär inte att jag  lämnar politiken, det finns alltför mycket skav och orättvisor som jag fortsatt vill kämpa mot.  Så jag kommer att fortsätta som ledamot i kommunfullmäktige.

Mycket glad att det blev Jenny Björklund Hansson, som på vårt extra årsmöte valdes till ny  gruppledare. Jenny har under de två år hon nu varit med i fullmäktigegruppen klart visat att hon har en förmåga att kombinera fakta med ett personligt tilltal, som gör att många lyssnar på henne, både de som håller med henne och de som inte gör det.

Jenny är inte heller någon nybörjare, redan för tjugo år sedan var hon med i Ung Vänster och i V Helsingborg, var en period med i Barn- och utbildningsnämnden innan hon för studier lämnade Helsingborg för Malmö. Den 1 mars tar Jenny över gruppledaruppdraget.

Nu går vi mot ljusare tider, dagarna blir längre och vaccineringen har börjat komma igång.

Så ett gott nytt bättre år 2021!

önskar

Ingrid Mattiasson Saarinen 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk