Välkommen!

Vill du bidra till att Helsingborg blir en stad för alla?
Vill du bidra till en bättre, solidarisk och mer rättvis värld?
Gå då med oss i kampen!

Som medlem i Vänsterpartiet får du:

  • Möjlighet att direkt påverka Vänsterpartiets politik
  • Möjlighet att aktivt arbeta för att förändra Helsingborg, Sverige och världen
  • Inbjudningar till kurser, seminarier och studiecirklar
  • Lära dig att bli en politisk ledare. Du får möjlighet att hålla tal, skriva texter, debattera, organisera, planera evenemang.
  • Medlemsutskick med nyhetsbrev och information
  • Gemenskap, skratt och politiska diskussioner!
Bli medlem

Aktuellt

Engagera dig

Välkommen till Vänsterpartiet Helsingborg!

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?