Kategori: insändare

Vi ska ha en rättvis statlig skola

 Skolan ska förstatligas så att alla barn och ungdomar tryggas en bra utbildning på rättvisa villkor. Skattepengar som är ämnade för skolan ska gå till elevernas utbildning och personliga utveckling,...

Kvinnors rätt borde vara självklar

Som man och feminist förundras jag ständigt över att kvinnors rättigheter ska behöva diskuteras, och inte är en självklarhet i vårt samhälle av idag. På många plan i samhällslivet syns...