Kategori: insändare

Vi ska ha en rättvis statlig skola

 Skolan ska förstatligas så att alla barn och ungdomar tryggas en bra utbildning på rättvisa villkor. Skattepengar som är ämnade för skolan ska gå till elevernas utbildning och personliga utveckling,...