Barn & unga

Motion om att göra en liten skillnad för några barn och unga

I Helsingborg är barnfattigdomen högre än i många andra kommuner i Sverige. Enligt Barnombudsmannen levde år 2017 mer än var tionde barn i Helsingborg i barnfattigdom.

Dessa barn bor i familjer där pengarna inte räcker till hyra och andra viktiga levnadskostnader. Barnen känner i många fall att de lever i ett utanförskap och de vet att de inte kan göra eller få samma saker som andra barn. Inte minst barn till ensamstående föräldrar har ofta en mycket pressad situation.

Tack vare Vänsterpartiet och regeringen har i år barnbidraget och studiebidraget höjts för första gången sedan år 2006, båda höjdes med 200 kr i månaden. Också tack vare Vänsterpartiet och regeringen så har underhållsstödet för barn som är över 15 år höjts med 150 kr från och med februari i år.

En ytterligare höjning av underhållsstödet med 350 kr för unga över 15 år och med 150 kr för barn 11-14 år är också föreslagen. Höjningen för barn som är 15 år eller äldre föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018. Höjningen för barn som är 11 – 14 år föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

En del av de barn och unga, som ingår i barnombudsmannens statistik, lever i familjer som har försörjningsstöd. Där har Helsingborgs stad möjlighet att göra en liten skillnad i dessa barns och ungas liv genom att bortse från att räkna med höjningen av underhållsstödet respektive barn- och studiebidrag vid beräkning av försörjningsstöd.

Även om en höjning av riksnormen gjorts för att möta höjningen av barn- och studiebidragen, så finns det inget som hindrar att Helsingborg lägger sig över normen och låter höjningen av barn- och studiebidragen med 200 kr bli ett extra månatligt tillskott för de barn som lever i en familj med försörjningsstöd.

Att bortse från att räkna med dessa höjningar av stöd respektive bidrag i inkomstunderlaget vid ekonomiskt bistånd skulle innebära väldigt mycket för de mest utsatta barnfamiljerna.

Vänsterpartiet yrkar därför

att höjning av underhållsstöd inte ska tas med i inkomstunderlaget vid beräkningen av ekonomiskt bistånd

att höjning av barn- och studiebidrag inte ska tas med i inkomstunderlaget vid beräkningen av ekonomiskt bistånd

 

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

 

Kopiera länk