Folkrätt

Ship to Gaza 2018

70 år efter al Nakba 1948, då 750 000 palestinier fördrevs från sina hem och 500 byar jämnades med marken, fortsätter övergreppen mot det palestinska folket med oförminskad styrka.

På Gazaremsan har krigen och den mer än tio år långa israelska blockaden gjort livet nästintill ohållbart för omkring två miljoner palestinier. Två miljoner lever på en yta som är en elftedel av Gotland.

Civilbefolkningen i Gaza är prisgivna åt ett maktspel utan möjlighet att påverka sin egen situation.

Människorna som bor i Gaza har fråntagits möjligheten till försörjning, de får inte resa fritt, deras reningsverk är sönderbombade och inga varor får lämna eller komma till Gaza via havet eftersom Israel regelvidrigt trotsar lagarna om internationellt vatten.

Vänsterpartiet fördömer den illegala blockaden som har förödande konsekvenser för den palestinska civilbefolkningen på Gaza. Blockaden måste hävas!

Barn och unga växer upp i ett samhälle präglat av rädsla, osäkerhet, hopplöshet och brist på utbildning, brist på arbete, brist på hälsovård, brist på mat, brist på livsnödvändigheter och brist på rörelsefrihet. Gazaremsan beskrivs som världens största utomhusfängelse, där fångvaktaren är Israel.

95 procent av grundvattnet i Gaza är förorenat och går inte att dricka.

Fiskarna är avskurna från 85 procent av fiskevattnet utanför Gaza på grund av israeliernas olagliga säkerhetszoner.

Invånarna har elektricitet bara 3-4 timmar om dygnet och de vet aldrig när.

Nästan 70 procent av alla skolor har dubbel- eller trippelskift på grund av brist på skolor. Blockaden hindrar också ungdomar att studera på Västbanken eller utomlands.

Befolkningen bor i ett samhälle med den högsta arbetslösheten i världen, där 42 procent av den vuxna befolkningen i arbetsför ålder är arbetslös.

Det är inte svårt att förstå att detta leder till frustration och desperation.

Israels övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, folkrätten och det palestinska folket inte bara fortsätter utan blir dessutom allt grövre.

Men Israel trotsar FN. Och Världssamfundet låter Israel göra detta.

President Trumps beslut att flytta USA’s ambassad från Tel Aviv till Jerusalem är ett brott mot internationella överenskommelser och ingångna avtal som ska ligga till grund för framtida fredsförhandlingar.

Flytten är en tydlig markering mot ett fritt Palestina.

Flytten är en direkt provokation mot fredsprocessen och alla som tror på en fredlig lösning.

Enligt FNs delningsplan från 1947 skulle Jerusalem vara en internationellt administrerad stad, delad mellan israeler och palestinier.

Men Israel annekterade Västra Jerusalem redan 1948 och rensade staden från palestinier. Den östra delen ockuperades under sexdagarskriget 1967.

Efter det har Israel systematiskt flyttat gränsen för Västra Jerusalem österut och beslöt 1980 genom en lag att annektera även Östra Jerusalem. FN:s säkerhetsråd antog genast resolution 478 som ogiltigförklarade lagen.

Men Israel trotsar FN. Och Världssamfundet låter Israel göra detta.

Vänsterpartiet anser att Sveriges regering måste agera inom FN och inom EU för att situationen inte ska eskalera ytterligare.

Vänsterpartiet anser att Israel omedelbart måste stoppa de blodiga attackerna på palestinska demonstranter och att blockaden mot Gaza måste hävas.

EU och hela det internationella samfundet måste agera mot Israels brott mot internationell rätt när de skjuter demonstranter. Det palestinska folket har rätt till vårt stöd och skydd.

Omvärlden måste tydligt markera att Israels brott mot mänskliga rättigheter inte accepteras.

Det som händer i Gaza är inte en intern israelisk angelägenhet, det är en fråga för världens regeringar och folk.

Och det handlar inte bara om Gaza, det handlar om de villkor som hela det palestinska folket tvingas leva under, i Gaza såväl som på Västbanken och i Östra Jerusalem.  Och också alla de som fortfarande lever i förskingringen, i flyktingläger runtom i Mellanöstern.

Den israeliska regeringens illegala bosättningspolitik fortsätter.  I rättsligt avseende kringgärdas palestiniernas liv av bestämmelser som påminner om de sydafrikanska passlagarna, med systematiska trakasserier och förnedrande behandling

Det palestinska folket har lidit länge nog.

Så avslutade jag ett tal för snart tjugo år sedan , den 29 november 1999, på den internationella solidaritetsdagen för det palestinska folket.

Jag hoppas att inte någon ska behöva säga samma sak en gång till i ett tal om tjugo år.

Att Ship to Gaza nu än en gång försöker bryta blockaden mot Gaza är en viktig symbolhandling.

Det är en handling som inte bara utmanar den Israeliska blockaden, men det är också en handling för att visa solidaritet med Gaza, med det palestinska folket.

Leve, Palestina!

Tal av Ingrid Mattiasson Saarinen vid manifestation på kajen vid Dunkers, då tre båtar ur Ship to Gaza-flottiljen la till i Helsingborg på sin väg till Gaza 2018-05-19

 

 

Kopiera länk