debatt

Högst oroande med övriga partiers tystnad

V undrar varför övriga partier ej reagerar när någon gjort ett uppenbart tjänstefel eller när det finns ett nära samband mellan politiken och bolag som är beroende av politiska beslut. Vi skrev en insändare om detta och skickade den till Min mening i HD den 7 mars (ännu ej införd).

Högst oroande med övriga partiers tystnad

På kommunfullmäktiges möte förra onsdagen fanns bland punkterna på dagordningen Vänsterpartiets interpellation om en jävssituation vid en rekrytering inom Idrotts- och fritidsförvaltningen.

Stadsrevisionen hade i sin utredning kommit fram till att det fanns ett jäv när en projektledare anställdes. Vi ville därför veta hur Idrotts- och fritidsnämnden tänkte agera. Svaret från nämndens ordförande, Cecilia Engström (KD), var att inget skulle göras.

Vänsterpartiet tycker att det är självklart att alla ska behandlas lika, jäv ska inte tolereras och varje misstanke om jäv undvikas. Det räcker inte med att säga att vi har sett över anställningsprocessen. Riktlinjerna för anställningar var tydliga redan tidigare och dessa har helt klart inte följts.

Vi hoppades naturligtvis att fler partier i Helsingborg skulle tycka detsamma. Men högst oroande denna kväll var övriga partiers tystnad. Inget annat parti verkar tycka att det är självklart att det ska bli en påföljd om man bryter mot stadens regelverk.

I de blågrönas Helsingborg är det tydligen helt ok att bryta mot regelverket utan någon påföljd. Detta trots att anställningsprocessen inte hade följt de regler som finns och trots stadsrevisionens påpekande.

Liksom Stadsrevisionen tycker vi att det inte får finnas vare sig jäv eller misstanke om jäv i offentlig verksamhet. Detta gäller självklart både politiker och tjänstemän. Bara misstanken om att viktiga tjänster och uppgifter fördelas efter andra kriterier än kompetens och lämplighet gör att medborgarnas tillit till samhället skadas.

En omdiskuterad detaljplan bröts ut ur Stadsplan 2017 sedan ett nytt byggbolag köpt en tomt, där den tidigare ägaren fått nej på en ansökan om att bygga bostäder. I ledningen för den nye ägaren arbetar en politiker med plats i kommunfullmäktige, som visserligen anmälde jäv och inte deltog när frågan behandlades i kommunfullmäktige. Men vad som förvånar oss är att inte alla partier anser att det är en självklarhet att det är vattentätt mellan de företag som på något sätt verkar inom ramen för och är beroende av politiska beslut och politiken.

Det finns ett politikerförakt, ibland med visst fog när höga politiker och tjänstemän går fria, även om de brutit mot ett regelverk eller gjort något annat fel. Det som hänt och händer nu i Helsingborg gör knappast att förtroendet för politiker och politiken ökar.

Ingrid Mattiasson Saarinen
vice gruppledare och ledamot i kommunfullmäktige (v)

Peter Ahlbom
ledamot i kommunfullmäktige (v)

Kopiera länk