Helsingborg

Vänstern i fullmäktige – december sammanträdet

Ingrid Mattiasson Saarinen (V) hade ställt en fråga till Peter Danielsson (M) angående det uteblivna verksamhetsbidraget till Fryshuset. Vänsterpartiet tycker det är oerhört viktigt att satsa på förebyggande arbete. Ingrid lyfte vikten av samverkan mellan flera parter för att förhindra rekryteringen till kriminella nätverk. Vi behöver föreningar som ett komplement till den kommunala verksamheten. Peter D (M) menade att kommunstyrelsen jobbar med frågan, men har fullt förtroende för socialnämndens bedömning om huruvida Fryshuset ska ha verksamhetsbidrag eller ej. Vilket lämnar Fryshuset utan ekonomiskt stöd från kommunen och många ungdomar lämnas utan möjlighet att få det stöd de önskar. Julia L (M) socialförvaltningens ordförande menade att dialog förs med fryshuset, men Ingrid påtalade att ingen förening kan leva på luft. Både V, Mp och S betonade att det måste hända något nu!

En annan viktig diskussion var den om Översiktsplan 2021 där det anges hur kommunen ska byggas ut och utvecklas. Ingrid framförde vikten av att bevara åkermark och öka graden av självförsörjning. Vi anser att vi måste titta över kommungränsen för att hitta bra platser utan att ta åkermark i anspråk. Vänsterpartiet yrkade avslag samt bifall till ett yrkande från Mp om att stadsbyggnadsnämnden skulle få ett nytt uppdrag om att återkomma med ett nytt förslag som tar hänsyn till klimat- och miljömålen. Även Peter Jansson (C ) pratade om den viktiga åkermarken. V, Mp och C är de som tydligt driver bevarandet av åkermark. Lars Thunberg (Kd) talade om “målkonflikter” när de nu röstade ja till att ta åkermark för att bygga hus riktat till barnfamiljer. En skulle dock kunna hävda att just barnfamiljer är de som förlorar mest när vi motverkar klimatmålen och drar undan fötterna för kommande generationer.

Peter Ahlbom meddelade Vänsterpartiets beslut att inte delta i Livskvalitetsprogrammet, dels då vi inte haft någon representant i beredningen men också för att vi undrar vad programmet egentligen tillför? Det som står där är fina ord men för oss självklara sådana som redan ska genomföras i ordinarie verksamhet. Peter förklarade att vi anser att vi genom vår politik redan bedriver ett arbete för att skapa livskvalitet för Helsingborgarna. En av grunderna för livskvalitet är ju just ett jämlikt samhälle.

Det blev också en diskussion om förslaget att bygga fler småhus där Vänsterpartiet är mycket kritiska. Vi behöver framförallt mer bostäder med rimliga hyror i Helsingborg. Vi behöver också bygga klimatsmart och ge alla helsingborgare tillgång till bostäder med grönområden nära. Därför röstade Vänsterpartiet avslag.

Efter ett sent möte som pågick till kl 23:30 så bordlades en hel del punkter. Bland annat vår interpellation om avgiftsfri kollektivtrafik på helger samt frågan om Helsingborgshems förslag till kraftig hyreshöjning. Vi laddar nu med ny kraft under juluppehållet och återkommer igen i januari.

Stort tack för detta året!
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Dela den här sidan:

Kopiera länk