Äldreomsorg

En myt att valfrihet och privata vårdgivare höjer kvalitén i välfärden

Jenny Björklund Hansson och Ingrid Mattiasson Saarinen har skrivit en kommentar till ett inlägg av Lars Thunberg (KD), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden, med rubriken ”En myt att alla privata vårdgivare kraftigt försämrar välfärden” på Min mening i Helsingborgs Dagblad den 17 juni. Nedan deras kommentar, som tyvärr ännu inte publicerats på Min mening.

Vi i Vänsterpartiet instämmer med Lars Thunberg i att trygghet inom omsorgen ska prioriteras högre än privata vinster. Men där stannar vår samsyn. För vad är det som driver bolag som Attendo, Frösunda och Vardaga att ge sig in i äldreomsorgen? Jo, möjligheten att göra vinst.

Vad är det som gör och gjort att de privata bolagen kan driva ett vårdboende till en lägre kostnad än om staden själv driver boendet, samtidigt som de kan plocka ut en vinst? Jo, framförallt en avsevärt lägre personaltäthet, vilket i sin tur leder till färre aktiviteter och minskad kvalité i omsorgen. Hela affärsidén bygger på underbemanning. Vinstintresset och god omsorg går helt enkelt inte hand i hand.

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har många gånger framfört kritik mot privata utförare bland annat om för låg bemanning. IVO är inte ensamma om att peka på brister, även fackförbundet Kommunal har undersökt hur det ser ut när privat och kommunal äldreomsorg jämförs. ”Rapporten visar att vinstdriven äldreomsorg i genomsnitt erbjuder sämre villkor på alla jämförbara områden”, skriver de i sin sammanfattning. Kommunal menar även att påståendet att en ”oreglerad vinstdrift skapar en bättre äldreomsorg saknar såväl teoretiskt som empiriskt stöd”.

I en tid då privata vårdföretag med rätta kritiserats allt hårdare, gavs privata utförare ansvaret för fyra vårdboenden i Helsingborg år 2016. Även i Helsingborg kom det snabbt efter övertagandet klagomål, framförallt på Valltorp, där kritiken handlade om indragna aktiviteter, sämre mat, färre anställda och stressigare arbetsvillkor.

De styrande skyllde då kritiken på inkörningsproblem. Lars Thunberg, KD, ingick i styret även under föregående mandatperiod. Som ordförande i Vård- och omsorgsnämnden ville han 2019 tillsammans med övriga i alliansen ge Attendo fortsatt förtroende att driva Valltorp, trots tre års vanskötsel. En majoritet av samtliga övriga partier stoppade detta och avtalet sades upp i förtid.

Lars Thunbergs parti, Kristdemokraterna, gick till val på att de ville ha en värdig äldreomsorg. Vänsterpartiet vill inte kalla den omsorg Attendo levererade på Valltorp för en värdig äldreomsorg. Inte heller delar vi Lars Thunbergs syn på svensk offentlig förvaltning. Vi är övertygade om att vi har en Vård- och omsorgsförvaltning som på ett gott sätt kan kombinera en god ekonomi med kvalité.

Däremot är Vård- och omsorgsförvaltningen sedan flera år tillbaka underfinansierad. I jämförelse med andra kommuner är kostnaden för äldreomsorgen i Helsingborg betydligt lägre. Tidigare har Vänsterpartiet föreslagit ytterligare resurser till omsorgen utan att få gehör. I den samlingsbudget som nyligen antogs för 2021 fick Vård- och omsorgsnämnden 75 miljoner extra, men dessa räcker bara för att få en budget i balans, inte mer.

Med staden som utförare finns också kontinuitet i verksamheterna. Det innebär inte att alla stadens egna vårdboenden är perfekta, men i våra egna boenden har vi full insyn och kan direkt vidta åtgärder. Där sitter vi inte fast i några tveksamma femåriga avtal, utan har rådigheten att direkt påverka om missförhållanden uppdagas. Det anser vi är en avgörande skillnad för hur vi kan jobba för kvalitet i omsorgen.

Vi vill att alla äldre ska få en god vård och omsorg den dag de behöver hjälp från utomstående för att klara sin vardag. Viktigt för en god omsorg är att personalen har anständiga arbetsvillkor, fasta anställningar, god utbildning och tillräckligt med kolleger. Vi tycker att det får vara slut på experimenterandet både med våra äldre, med våra anställda och med skattemedel.

Ingrid Mattiasson Saarinen
Gruppledare (V)

Jenny Björklund Hansson
Ersättare (V) i Vård- och omsorgsnämnden

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk