Äldreomsorg

Stoppa privatiseringsexperimentet!

På torsdag den 31 oktober har Vård- och omsorgsnämnden sammanträde. Bland sammanträdeshandlingarna finns förslag på att, trots all den kritik som finns, låta Attendo fortsatt driva Valltorp.

Allianspartierna M, KD och L menar att den massiva kritik som framförts av de boende, anhöriga, anställda, den fackliga organisationen och IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, inte väger upp den bild som förvaltningens granskningar gjort och att därmed att avtalet inte bör sägas upp.

Det gick inte många veckor efter det att Attendo för tre år sedan tog över driften av Valltorp, innan rapporterna om missförhållanden började komma.

I media skyllde Attendos ledning på anhöriga som störde verksamheten, men Vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsgranskning visade även den att det fanns brister. Attendo fick en ny chans och bytte chef och bytte chef igen, men klagomålen fortsatte.

I början av året genomförde IVO en tillsyn. Tillsynen visade att det fortfarande fanns stora brister.  IVO skriver i sitt beslut om hur larm från boende inte alltid besvaras, hur Attendo har för lite personal och för hög personalomsättning. Personalen menar att det bland annat beror på att Attendo endast erbjuder deltidstjänster till skillnad från kommunen, som erbjuder heltidstjänster.

Det framgår även att en enhet har lämnats helt obemannad nattetid och att klagomål och synpunkter inte dokumenteras. IVO bedömer sammantaget att huvudmannen (dvs Attendo) inte säkerställer att insatserna på Valltorp är av god kvalitet.

Nyligen tog personal på Valltorp initiativ till ett möte, eftersom de ville träffa politiker i nämnden.  Mötet samordnades av Kommunal och ett tjugotal av de anställda var med på träffen. Dessa anställda gav en än mer dyster bild än den som IVO beskriver. De berättar hur de både blir illa behandlade och att de är alltför underbemannade. Kommunal talar om att de gjort tre stycken anmälningar med begäran om åtgärder enligt arbetsmiljölagen, utan att ens få in begärda dokument från Attendo.

M, KD och L menar nu att bristerna inte räcker för att säga upp avtalet, att Attendo återigen ska ges en ny chans och att kommunen i stället ska lägga ännu mer tid på att granska verksamheten. Endast när det gäller maten vill allianspartierna skriva om avtalet.

Medan Mp först tvekade och SD gav olika besked, anser Vänsterpartiet liksom S att den sammantagna bilden är mer än nog som underlag för att säga upp avtalet.  Men i Vård- och omsorgsnämnden har V en plats som ersättare denna mandatperiod, därför kan vi inte rösta vid mötet på torsdag.

I avtalet står att beställaren har rätt att häva avtalet om leverantören vid upprepade tillfällen inte förmår leverera i enlighet med överenskomna kvalitetskrav.

Vänsterpartiet anser att Attendo har fått mer än nog av chanser och att avtalet redan borde ha sagts upp. Ingen tid verkar uppenbarligen räcka för att Attendo ska klara av att ge en omsorg av god kvalitet. Under tre års har Attendo misskött Valltorp och allvarliga brister har påtalats. Vänsterpartiet vill inte kalla detta en värdig äldreomsorg.

När upphandlingen gjordes sa det dåvarande blågröna styret, dvs alliansen och Mp, att det skulle bidra till ökad kvalité inom äldreomsorgen. Tre år senare har vi lagt onödigt med tid på att försöka åtgärda en upphandlad verksamhet med så låg kvalitet att vi aldrig hade kunnat föreställa oss det.

Nu är det dags för politiken att ta sitt ansvar för både våra äldre, deras anhöriga och personalen och sätta stopp för detta privatiseringsexperiment.

Ingrid Mattiasson Saarinen
Gruppledare (v)

Jenny Björklund Hansson
Ersättare (v) i Vård- och omsorgsnämnden

 

Läs också artikel i HD

https://www.hd.se/2019-10-28/mp-har-bestamt-sig-om-valltorp-avtalet-rivs

Dela den här sidan:

Kopiera länk