klimatstrejk

Det räcker inte bara med vackra planer

Vänsterpartiet vill att Helsingborg på allvar börjar omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Vi hade därför skrivit en motion om att staden skulle öka  utbyggnadstakten av solcellsanläggningar.

Läs här Ingrid Mattiasson Saarinens inlägg i debatten när motionen togs upp i kommunfullmäktige den 17 september 2019:

 

Elever som skolstrejkar, forskare och alla som tar klimatfrågan på allvar, förväntar sig samma sak; att vi politiker ska agera.

Vi har ett ansvar, inte bara för oss här och nu, utan också för kommande generationer.

Den enskilt största utmaningen för framtiden är de klimatförändringar som orsakats av oss människor.

Vi måste agera betydligt kraftfullare än hittills, om vi ska kunna lämna över ett hållbart samhälle till nästa generation.

Solens energi ger klimatsmart el, en lägre elkostnad och bidrar till ett hållbart energisystem.

Vänsterpartiet vill att staden både är en föregångare och en inspiratör för att än fler ska se möjligheter och satsa på alternativ och fossilfri energi.

Det kostar inledningsvis att satsa på utveckling och utbyggnad av förnybar elproduktion, men det är en investering som ganska snart blir lönsam.

Det är en investering både för klimatet och för ekonomin.

Vi har en ambitiös klimat- och energiplan. I den sägs bland annat att solelproduktion ska utgöra 10 procent av den totala elanvändningen i Helsingborg år 2035.

År 2018 var det en halv procent av den totala elanvändningen i Helsingborg, som utgjordes av solel.

År 2017 var motsvara siffra 0.3%.

Fortsätter ökningen i samma takt lär vi inte nå målet.

Dessutom ju förr vi satsar, ju mer effektivt blir det. Både för klimatet och för ekonomin.

I sitt remissvar skriver Miljöförvaltningen att de anser att solel har en stor betydelse för en hållbar utveckling och att det krävs en kraftig ökning av produktionen av solel i kommunen.

De anser också att staden parallellt med att installera solceller behöver arbeta med att underlätta för andra aktörer att installera solceller

Och det är just det Vänsterpartiet också vill att staden ska göra. Genom att ta ledningen och satsa på solenergi och visa på de fördelar som finns, bidrar staden till att andra inspireras, ser fördelarna och tar efter.

Öresundskraft är sammankallande i en samverkansgrupp i staden med syfte att bland annat kartlägga möjligheter hos olika aktörer och se hur de kan bidra till utbyggnaden av solceller.

Ännu ett bevis på hur viktigt det är att staden för sitt klimat- och energiarbete har kvar Öresundskraft och inte säljer bolaget.

Det krävs politiska beslut för att ge medborgarna förutsättningar att leva miljövänligt. Och våra barn och barnbarn en framtid.

I investeringsbudget för år 2020 till 2024 ville Vänsterpartiet avsätta ytterligare 54 miljoner för utbyggnad av solcelsanläggningar

I motionen vill vi att en plan tas fram och investeringsutrymme ges för en kraftig utbyggnad av kommunala solcellsanläggningar under åren 2020-2025 med ambitionen att den lokala produktionen ska motsvara minst 4 procent år 2025.

I klimat- och energiplanen står det att koncernen ska gå före i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser och visa på goda exempel för att inspirera andra att agera.

Det är därför vi vill att staden satsar ytterligare på en utbyggnad nu under de närmaste åren.

Då kan Helsingborg kanske inte bara få utmärkelsen årets miljökommun, utan även årets klimatstad. 2018 var det Uppsala.

Mänskligheten står vid ett vägskäl. Vi har fortfarande möjlighet att avvärja klimatförändringarnas värsta konsekvenser genom att ställa om och snabbt minska utsläppen av växthusgaser.

Men det krävs politiska beslut för att ge medborgarna förutsättningar att leva miljövänligt. Och våra barn och barnbarn en framtid.

Det räcker inte bara med vackra planer.

Vänsterpartiet vill att staden verkligen sätter ner foten, tilldelar resurser och agerar.

Men nej, tyvärr fick inte vår motion genomslag i kommunfullmäktige den 17 september. Endast Vänsterpartiet och Miljöpartiet stödde den.

Läs också motionen

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/01/18/motion-om-okad-satsning-pa-solcellsanlaggningar/

Dela den här sidan:

Kopiera länk