Cyklar

Motion om en folkomröstning om Landborgsgaraget/-kopplingen

Majoriteten lägger dimridåer och marknadsför Landborgsgaraget/kopplingen som ett sätt att förbättra för cyklister i staden och för att göra stadens centrala torg vackrare. Men båda dessa saker kan uppnås utan att ett garage byggs i Landborgen. Till skillnad mot på 1960-talet eller på 1980-talet vet vi idag långt mer om hur vi kan och måste minska det ekologiska fotavtrycket för att uppnå en ekologiskt mer hållbar utveckling. Vänsterpartiet deltog aktivt i namninsamlingen för en folkomröstning och mötte då många som var kritiska till garaget. Vi mötte naturligtvis också de som var positiva och då var skälet oftast att man ville rädda cityhandeln och/eller få det bilfritt på Stortorget. Men båda dessa saker kan uppnås med en strategisk stadsplanering utan ett garage behöver byggas i Landborgen, utpekat som ett riksintresse för naturvård. Kulturnämnden har ansvar för stadens kulturmiljö samt natur och kulturarv, men ingen hänsyn togs till stadsantikvariens utlåtande när en majoritet i Stadsbyggnadsnämnden godkände ansökan om rivningslov för Rosenträdgården. Vänsterpartiet har därför beslutat lämna in en motion om en folkomröstning om Landborgsgaraget/-kopplingen.

Motion om en folkomröstning om Landborgsgaraget/-kopplingen

Landborgsgaraget/-kopplingen marknadsförs som ett sätt att förbättra för cyklister att ta sig upp och ner för Landborgen och för att få det bilfritt på Stortorget och Billeplatsen. Men detta kan uppnås med ny teknik som kan underlätta för cyklister, rullstolsburna och folk med eller utan barnvagnar eller rullatorer att ta sig upp och ner för Landborgen, med en kraftigt utbyggd kollektivtrafik och med p-hus vid infarterna, utan att ett garage för 600 bilar behöver byggas i Landborgen.

Dessutom har det visat sig att det inte råder någon större brist på p-platser i centrala Helsingborg, även om man skulle räkna bort platserna på Stortorget och Billeplatsen.

I många större städer både ute i Europa och i Sverige, har man under senare år mer och mer satsat på en levande stadskärna med bilfria zoner. Undersökningar har visat att handeln visst blomstrar även om man minskar biltrafiken – om man samtidigt bygger ut kollektivtrafiken och förbättrar för cyklister och gående.

Garaget/kopplingen är en kontraproduktiv åtgärd som signalerar att bilar prioriteras, trots att den uttalade strategin för staden i dag säger något annat. Till skillnad mot på 1960-talet eller på 1980-talet vet vi idag mer om hur vi kan och måste minska det ekologiska fotavtrycket för att uppnå en ekologiskt mer hållbar utveckling.

Visserligen är inte räkningen av antalet insamlade namn avslutad, men i och med att en del oklarheter uppstått under räkningen, vill Vänsterpartiet föregripa resultatet och motionera om en folkomröstning. För att bespara extra kostnader, föreslår vi att denna folkomröstning äger rum i samband med det ordinarie valet 2018.

Vi yrkar därför

att en folkomröstning om Landborgsgaraget/-kopplingen genomförs i samband med det ordinarie valet 2018

 

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

Artikel i Helsingborgs Dagblad om motionen

https://helsingborg.vansterpartiet.se/2018/01/23/motion-om-en-folkomrostning-om-landborgsgaraget-kopplingen/

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk