Aktuellt

Interpellation om Vård- och omsorgsnämndens finansiering

Helsingborg 2016-03-09

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M) om Vård- och omsorgsnämnden har den finansiering som behövs

Inför Vård- och omsorgsnämndens möte den 17 mars finns det förslag på att göra besparingar på totalt 19 miljoner kronor. Under rubriken “Vård- och omsorgsnämnden minskar sitt underskott” på nämndens hemsida står det den 9 mars att läsa att nämnden gett förvaltningen i uppdrag att se över effektiviseringsåtgärder. Vård- och omsorgsnämnden visade ett underskott på 45 miljoner kronor under 2015. Maria Nilsson (C), ordförande vård- och omsorgsnämnden säger till Helsingborgs Dagblad att detta är pengar som måste sparas in i år. Inför nämndsmötet i mars ligger följande besparingsförslag:

  • nedläggning av fem träffpunkter, besparar nämnden 2,6 miljoner
  • ungefär 30 procent av dem som har städtjänst genom hemservicen blir av med den subventionerade hjälpen, vilket besparar nämnden 4 miljoner
  • lägga ut personlig assistans på entreprenad, besparar nämnden 5,4 miljoner
  • effektiviseringar i handläggningen av hemvården 7 miljoner

 

Om dessa besparingar omfattande 19 miljoner beviljas av nämndsmötet återstår 26 miljoner att spara under 2016.

Vård- och omsorgsnämndens kostnader när det gäller äldreboende och hemtjänst har i Socialstyrelsens kundundersökning 2015 jämförts med tre kommuner i storleksordning med Helsingborg. Helsingborg visar totalt på genomgående lägst kostnader både för äldreboende och hemtjänst enligt 2014 års resultat. Helsingborg visar också övervägande lägre resultat än jämförbara kommuner i den kundundersökning som Socialstyrelsen gjort.

Trots ovanstående neddragningar och Socialstyrelsens konstaterande om lägre kostnader, så lyfter ingen av de styrande partierna frågan om att i stället ge nämnden ett tillskott. Det handlar som vi vet inte om att staden har brist på pengar totalt. I t ex Vänsterpartiets budgetförslag för 2016 ville vi tillföra nämnden ytterligare 39 miljoner, detta genom att ta resurser från andra verksamheter inom staden därför att vi anser att detta är en verksamhet som ska och behöver prioriteras.

Vänsterpartiet vill därför ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

  • Anser du att Vård- och omsorgsnämnden har den finansiering som krävs för att driva en kvalitativt god verksamhet?
  • Anser du att det rimligt att de äldre och de funktionsnedsatta kommuninvånarna ska få betala priset i stället för att ge nämnden ytterligare resurser?

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

Dela den här sidan:

Kopiera länk