Internationell solidaritet

Uppföljning: demonstration mot Israels angrepp på Gaza!

Palestina solidaritets-demonstration (2014-08-02), avslutande samling vid terrasstrapporna i Helsingborg.
God stämning och fin kamp-anda. Länge leve Palestina!

https://youtu.be/p_GIyq1LzgE

Peter Ahlbom, tal för Vänsterpartiet på solidaritets-manifestation för Palestina den 2:a augusti 2014.

https://youtu.be/wst0n9ii_yg


Ett kort bildspel från demonstrationen.


Mats Fuchs tal 

Jag heter Mats Fuchs och är styrelseledamot i Vänsterpartiet i Helsingborg. Det är dock inte mitt främsta skäl till att jag vill tala här idag. För när jag ser vad som händer i Ghaza nu igen, känner jag en plikt att berätta om min bakgrund och vilken syn på världen och människan den har gett mig. Kampen för alla människors lika värde och mot rasism, fascism och främlingsfientlighet fick jag med mig i mina gener när jag föddes. Det är för mig lika primärt i livet som att äta och dricka och att älska.

Min farfar och farmor plågades till döds av nazisterna i Tyskland under 2:a världskriget, enbart p g a att de tillhörde en viss etnisk grupp människor, i detta fallet judar, som en regim hade bestämt sig för att förfölja och tillintetgöra enbart för att de tillhörde just denna grupp. Min pappa kom som föräldralös flykting till Sverige som 14-åring. Hans bror flydde till England och många släktingar till Israel. Min bakgrund gör att jag kommer att kämpa emot rasism och förföljelse så länge jag lever. Jag vet att min pappa om han hade levt idag, hade han rest sig ur sin rullstol och hållit ett brandtal för det palestinska folket och mot staten Israels politik, trots att många av hans släktingar var och är israeler. Det känns fruktansvärt tveeggat att mina avlägsna släktingar tar del i det som bara kan ses som en etnisk rensning av palestinier i Ghaza. Jag kan bara hoppas att minst lika många av dem är öppet kritiska mot regimen. Men man måste vara tydlig även i de grymmaste tider. Det är inte judarna som folk som förföljer palestinierna. Det är den politiska ledningen i terroriststaten Israel.

Vi måste nämna saker vid deras rätta namn. Men staten Israel är en apartheidstat som i ett halvt sekel bedrivit systematisk terror mot hela det palestinska folket med regelbundna krig, bosättningar, blockader, ockupation etc. I bakgrunden är de påhejade av USA som i alla sammanhang tar chansen att göra nya inkomster till sin vapenindustri, oavsett var krigen förs i vår värld. Det är alltid de stora multinationella bolagen som regisserar krigiska regimer, eftersom det finns nya pengar att tjäna. Därför är jag övertygad socialist och aktiv medlem i Vänsterpartiet. För i länder där det finns ekonomisk och social rättvisa finns ingen grogrund för krig, terror eller förföljelse. Det har också alltid varit självklart för Vänsterpartiet att stå på palestiniernas sida. Egentligen är sambandet ganska enkelt. I ett samhälle byggt på omtanke, solidaritet, och människokärlek, där människor har rätt att verka och uttrycka sig fritt, där alla har samma rättigheter, och där det inte görs skillnader på folk utifrån ursprung, ekonomi, sexuell läggning etc, där är risken för hat och konflikter minimal. Men i ett samhälle där fattigdom och klasskillnader växer, där olika grupper trakasseras, där växer motsättningarna, hatet och konflikterna.

Vi måste var och en titta oss i spegeln och fråga oss vad som är viktigt i livet. Är det att bara se till så jag själv mår bra, eller är det att se till så att alla människor mår bra. Det är inte mycket svårare än så egentligen. I omtanken med andra, i människokärleken, i känslan för rättvisa mellan människor världen över, ligger nämligen fröet till fred och samförstånd. Så det är i vårt eget hjärta och i vår egen tanke som kampen för en bättre värld växer. Israels statsterror måste sluta genast. Vi ska fortsätta att visa världen att vi inte finner oss i dessa övergrepp och detta folkmord längre. Nu är det nog en gång för alla. Låt ropen skalla världen över. Det palestinska folkets sak är alltid vår. Kräv att blockaden hävs och att FN agerar nu och sätter stopp för Israels utrotningskrig som bryter mot folkrätten! Men parallellt med den kampen måste vi som individer betona alla människors lika värde i alla möten människor emellan. För det är i dessa möten som frön till förändring finns. När vi visar respekt, människokärlek och omtanke för varandra, sprider vi värderingar som alltid är grogrund för fred och samförstånd, i stället för konflikt. Då står vi också upp emot all form av förföljelse av människor oavsett om det gäller judar, muslimer, palestinier, romer, personer med olika sexuell läggning eller vilka människor det än vara månde.

Dela den här sidan:

Kopiera länk