#metoo

Ett jämställt arbetsliv med 6 timmars arbetsdag och förstärkt rätt till förskola!

För de som trodde att jämställdheten var nådd kom kanske #metoo som en vind som svepte undan fötterna. Vänsterpartiet har länge gått längst fram i leden för att stärka kvinnors rättigheter. Genom #metoo lyfte kvinnor diskussionen om rätten till sin egen kropp. Men fortfarande vet vi att förutsättningarna i arbetslivet och i familjen långt ifrån är jämställda. För många kvinnor med barn är rätten till förskola djupt förknippad med möjligheten att arbeta.

Den 8 mars är det internationella kvinnodagen och Vänsterpartiet Helsingborg har valt att lyfta två krav som vi under mandatperioden arbetat för. Det handlar om ett jämställt arbetsliv genom 6 timmars arbetsdag och möjligheten till förskola. (V)i har pratat med Sussie som har en 1-årig son om varför rätten till förskola är så viktig. För många, framförallt ensamstående föräldrar, är det svårt att hinna med hämtning och lämning när förskolorna är begränsade till dagtid och de ofta stänger strax efter 17-tiden. Vi kommer osökt in på frågan om förskoletider, även om Sussie själv lever i en samborelation.

Hur ser du på förskola på obekväma tider? “Positivt! Många, framförallt kvinnor, arbetar kvällar, nätter och helger och har inte alltid möjlighet till barnpassning. Om det i samhället krävs att jobba dygnet runt bör det rimligtvis också finnas möjlighet till nattis.” Sussie arbetar själv som sjuksköterska och vet att många yrkeskategorier är verksamma dygnet runt.

Nästan 40 procent av alla löntagare i Sverige arbetar enligt SCB på kvällar, nätter eller helger – och det är en siffra som stadigt stiger. Men var fjärde förälder uppger, enligt en LO-rapport, att de inte kan arbeta heltid på grund av förskolans öppettider.

Familjelivet består av olika konstellationer och Vänsterpartiet ser svårigheter för t.ex. ensamstående föräldrar med dagens öppettider. Vi anser inte att det ska vara så att man behöver förlita sig på att familj och vänner ställer upp och hämtar för att man ska kunna få ihop sin arbetstid. Förskolornas öppettider behöver vara mer flexibla och även innefatta obekväma tider.

När förskolorna inrättades var det för att kvinnor skulle komma ut i arbetslivet och ha möjlighet att söka arbete. “Förskolan är viktig ur ekonomisk synpunkt, för att familjer eller ensamstående ska kunna arbeta och försörja sig”, säger Sussie. Men i Helsingborg idag har man t.ex. inte rätt till mer än 15 timmars förskolevecka om man är arbetssökande. Vänsterpartiet vill höja antalet möjliga timmar på förskola till 30 timmars förskolevecka för de som önskar. Sussie menar att 30 timmars förskolevecka är en viktig reform då det hade underlättat för arbetssökande föräldrar att effektivt söka arbete och då förkorta perioden av arbetslöshet.

Vi vet också att många utrikes födda i större omfattning är arbetslösa än inrikesfödda pga de utestängningsstrukturer som finns på arbetsmarknaden. 30 timmars förskolevecka är en viktig reform inte minst för de utrikesfödda kvinnor med barn som försöker komma ut i arbetslivet.

Vad skulle en förkortad arbetstid med bibehållen lön innebära för er familj?

– Många kvinnor går ner i arbetstid efter föräldraledighet vilket påverkar både månadslön och pension.Skulle vi göra 6 timmars arbetsdag (30 timmars arbetsvecka) till norm så skulle många kvinnors ofrivilliga deltidsarbete, istället utgöra heltid. Sussie tillägger att 6 timmars arbetsdag handlar om livskvalitet för den enskilde. Men även i arbetslivet tror hon det skulle få en positiv effekt.

– Jag tror att jag hade haft mer ork, varit mer motiverad samt mindre stressad men också kunnat hålla mig mer frisk.

Sussie arbetar som sjuksköterska, ett yrke där de som arbetar ofta löper större risk att drabbas av sjukdom, både pga smitta men också pga hög arbetsbelastning när det är ont om vårdpersonal. Det är också inom vården, och då specifikt inom stadens äldreomsorg, som Vänsterpartiet Helsingborg föreslagit att man börjar med ett försök till 6 timmars arbetsdag. “Något måste göras!” säger Jenny Björklund Hansson, ersättare i Vård- och omsorgsnämnden för Vänsterpartiet. ”Omsorgen dras med höga sjukskrivningstal i en tid då vi har svårt med personalförsörjningen. För att de med vårdkompetens ska orka, är det ett måste med 6 timmars arbetsdag!” fortsätter Jenny.

Vänsterpartiet kommer i valet att driva bland annat just arbetsmarknadsfrågor ur ett feministiskt perspektiv. För många kvinnor hänger barnomsorg och arbetsliv tätt ihop, men frågan berör givetvis alla föräldrar som pusslar för att kombinera ett allt mer tidspressat arbetsliv med tid för barnen.

Har du tankar om att kombinera föräldraskap med arbetsliv eller vill du engagera dig i Vänsterpartiet? Hör av dig till oss på: [email protected]

 

Faktaruta

Namn: Sussie (Susanne) Pettersson

Ålder: 29 år

Familj: sambo och 1 årig son

Arbete: föräldraledig sjuksköterska

 

 

Kopiera länk