Aktuellt

”Vi utgår ifrån att alla nyanlända vill lära sig svenska. Ställ krav på skolan, inte bara på eleverna.”

De två moderaterna Peter Danielsson, förste vice partiordförande och kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg, och riksdagsledamoten Jonas Jacobsson Gjörtler skriver att det är viktigt att nyanlända personer snabbt lär sig svenska och påstår att staden har fokuserat på detta (Aktuella frågor 24/1). Nu vill partiet neka ersättning till nyanlända som inte når kunskapsmålen inom SFI.

Moderaterna är bra på att ställa krav och straffa den som enligt dem inte sköter sig. Vi vänsterpartister har en helt annan människosyn.
Danielsson och Jacobsson Gjörtler har glömt ett i sammanhanget viktigt inslag i sitt eget partis politik, att privata aktörer ska kunna ha hand om undervisningen. Som vi ser det tar de inte tillräcklig hänsyn till vilken kvalitet de privata aktörerna kan erbjuda eleverna.
I Helsingborg har ett maxantal satts för hur många elever den kommunala skolan Komvux Kärnan (numera Komvux Helsingborg) får ha. Många som velat studera på Komvux Kärnan har därför varit tvungna att vända sig till en privat skola.
Av alla SFI-elever i Helsingborg hänvisas 73 procent till externa aktörer. För dem finns inga krav på hur stora klasserna ska vara, däremot att minst 60 procent av lärarna ska vara behöriga.
Den politik Moderaterna bedriver går ut på att ställa en mängd krav på deltagarna, men få på dem som står för utbildningarna. En rapport från Skolinspektionenvisar att privata utbildningsanordnare har färre utbildade lärare och större grupper. Det finns inte heller någon insyn i vilken personalpolicy de privata arbetsgivarna har.

En bra undervisning, inom såväl SFI som svenska som andraspråk, kräver kompetens och behöriga lärare.
Vi anser att den kommunala skolan Komvux Kärnan bör stå för den grundläggande undervisningen i svenska. Komvux Kärnan har störst andel utbildade lärare och därmed finns där bäst förutsättningar för eleverna att lära sig svenska. Men även Komvux Kärnan behöver mer resurser och måste förbättra arbetsmiljön.
I den kommunala skolan finns inte samma vinstintresse som hos de externa aktörerna.
Många olika omständigheter kan påverka hur en elev tillgodogör sig kunskap. Vi utgår från att alla nyanlända vill lära sig svenska. Ställ krav på skolan, inte bara på eleverna.
Vänsterpartiet tror på individen och den egna förmågan. I första hand vill vi ställa krav på skolorna.
Vi har mött elever som klagar på undervisningen i de privata skolorna, på att det saknas kontinuitet och stabilitet på grund av för många vikarier, för stora klasser och för att lärarna har för lite planeringstid. Ofta är många fler elever inskrivna i en klass än vad det finns platser till i klassrummet.
SFI-elever är studerande och inte kunder. De köper inget med ångervecka. Förklaringen till att människor som kommit till Sverige inte lär sig landets språk kan varapersonliga eller hälsorelaterade problem, men det kan också bero på att de kurser som finns inte är anpassade till dem.
Vänsterpartiet vill att all SFI-undervisning åter ska bedrivas i kommunal regi så att både elever och lärare får bättre förutsättningar. Tills det är möjligt vill vi att Helsingborg stad kräver att privata aktörer endast har så många elever per klass och lärare att en fullgod undervisning kan bedrivas.
Språket är viktigt för att människor ska kunna etablera sig i samhället. Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen fått igenom en ökad satsning på SFI och att folkhögskolor ska kunna erbjuda asylsökande språkundervisning från dag ett. Språkundervisning och samhällsorientering kan inte vänta tills dess att en person får uppehållstillstånd. Det måste komma igång redan under asylprocessen.
Claudia Velásquez (V), ledamot i Helsingborgs arbetsmarknadsnämnd
Jennie Fryksäter (V), ersättare i Helsingborgs kommunfullmäktige
Jenny Björklund Hansson (V) ersättare i Helsingborgs vård- och omsorgsnämnd
Ingrid Mattiasson Saarinen (V), ledamot i Helsingborgs kommunfullmäktige
Svjetlana Saric (V), insynsplats i Helsingborgs barn- och utbildningsnämnd

Kopiera länk