Demokrati

PRESSMEDDELANDE: Angående attentat mot polishuset

Vi vill visa vårt stöd till polisstationen i Helsingborg och all personal som arbetar i huset, det vill säga poliser, lokalvårdare, socialarbetare, kontorspersonal och andra yrkesgrupper som har polishuset som sin arbetsplats.

Vänsterpartiet anser att allvarlig brottslighet ska bekämpas på ett effektivt sätt med hjälp av både ett omfattande förebyggande arbete och med lagstiftning som bygger på de grundläggande rättsliga principerna i en rättsstat. Människor som begår våldshandlingar ska ställas inför rätta och lagföras.
För att bekämpa denna organiserade brottslighet behöver myndigheter arbeta på olika fronter och från olika perspektiv. Vi kan inte endast fokusera på straff och låta rädslan ta platsen för det sunda förnuftet.

Vi kräver :
En säker arbetsplats för all personal i polishuset.
Bättre förutsättningar för brottsförebyggande arbete. Bättre kunskap om brottslighetens orsaker för att begränsa möjligheterna att begå brott.
En förstärkning av sociala insatser i kommunen.
En politik för trygga och stabila uppväxtvillkor, meningsfullt arbete, god fritid samt delaktighet i samhällslivet och möjlighet att påverka den egna situationen. Dessa faktorer främjar en positiv utveckling hos unga personer och minskar rekrytering till brottslighet.
Skärpa vapenlagstiftningen genom att exempelvis höja straffminimum för grovt vapenbrott. Detta för att hindra förekomsten och användningen av illegala vapen i Sverige.
Att höja resurser till tullen för att öka kontrollerna och få större möjligheter att beslagta vapen som smugglas in illegalt.

 

Claudia Velásquez
Ordförande
Vänsterpartiet Helsingborg

Kopiera länk