Aktuellt

Motion om att Helsingborgs stad går med i ICORN

2015-05-15
Runt om i världen förföljs författare, musiker och konstnärer.

ICORN, International Cities of Refuge Network, är ett internationellt nätverk av fristäder för författare, musiker och konstnärer från länder med beskuren yttrandefrihet.

Fristäder för förföljda konstnärer finns i flera olika länder. Vissa grundläggande åtaganden är gemensamma för alla och regleras i ett avtal med samarbetsorganisationen ICORN.

I Sverige är ett femtontal städer och ett par regioner/landsting medlemmar i ICORN.

Malmö blev fristad 2010 och tar nu förutom en fristadsförfattare även emot en gästmusiker.

Frågan debatterades senast i Helsingborgs kommunfullmäktige hösten 2013. Då ifrågasattes bl a om detta kanske gick utanför den kommunala kompetensen.

I april 2015 kom en dom i kammarrätten i Sundsvall, som säger att kommuner visst kan vara med i ICORN och på så sätt ta emot förföljda kulturutövare. I domskälen anges att det visserligen kan ses som en utrikespolitisk opinionsyttring, men att den är indirekt eftersom det är ICORN som utser vilka konstnärer som får chansen att komma hit.

Vänsterpartiet vill värna om yttrandefriheten och det fria ordet som aldrig får tystas. Vi vill därför att Helsingborgs blir en del av ICORN och i ett första steg år 2016 tar emot en fristadsförfattare och i ett senare andra steg ytterligare en förföljd författare, musiker eller konstnär.

Vi yrkar

att Helsingborgs stad går med i ICORN och i ett första steg år 2016 tar emot en fristadsförfattare

att Helsingborgs stad år 2017 tar emot ytterligare en förföljd författare, musiker eller konstnär.

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp
Ingrid Mattiasson Saarinen (v)

Kopiera länk