Aktuellt

Interpellation till ordförande i Öresundskraft, Gustaf Wiklund

2015-05-20
Om att stimulera till medvetna och klimatsmarta val

I de blågrönas program för mandatperioden sägs att ”Staden ska vara drivande och en förebild beträffande livsstilsförändringar samt konsumtions- och transportmönster. Detta ska göras genom att staden sätter mål för att minska stadens ekologiska fotavtryck samt att skapa redskap för att mäta och följa upp, men framförallt genom att satsa på att stimulera invånaren till att göra medvetna, klimatsmarta val i sin vardag.”

Sverige har stigit från plats 13 till 10 bland länder i världen som lämnar störst ekologiskt fotavtryck. Medvetenheten om att något behöver göras finns.

Därför var det med mycket stor förvåning vi läste att Öresundskraft just nu har ett samarbete med Kullaflyg och erbjuder nya elhandelskunder en check på 500 kronor som kan användas när man köper en flygresa av Kullaflyg.

Ett samarbete som inneburit en rabattcheck t ex för resor med Skånetrafiken eller SJ hade vi förstått. Men en resa med flyg? Även om det är de långa flygresorna som är den största miljöboven, har ju även en kortare flygresa en långt mer negativ miljöpåverkan än motsvarande resa med tåg.

Så därför vill vi ställa följande fråga till ordförande i Öresundskraft

  • Hur passar Öresundskrafts samarbete med och marknadsföring av ett flygbolag
  • Ihop med stadens Vision 2035 om ett minskat ekologiskt fotavtryck?
  • Vilken policy har Öresundskraft för marknadsföring och samarbeten?
    Ingrid Mattiasson Saarinen (v)
    För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Läs mer
HD 150603
Mp-styrt bolag lockar med flyg

Kopiera länk