artikel

Vem är ansvarig? Vem kan vi ställa till svars?

Vem är ansvarig?

Vem kan vi ställa till svars? Under femklöverns, M, C, KD, FP, och MP, 8 år som styrande i Region Skåne har kritiken växt. Patienter, personal och anhöriga har signalerat om missförhållanden. Kriskommission har bildats och tongångarna har vi alla berörts av i media. Kommunal har vid ett flertal tillfällen försökt få till stånd dialogmöten med den styrande politiska ledningen, men vid senaste inbjudan avböjde alla utom oppositionen i sista stund. Flertalet demonstrationer, en demonstration var i 7 städer samtidigt och fick tusentals skåningar att visa sitt missnöje.

Svaret från femklövern på detta har varit att det bedrivs svartmålning och att det är tidningsankor. Regiondirektör Jonas Rastad har i videoinspelningar, som delats på youtube, uppmanat personalen att sprida positiva historier för att som spackel dölja en krackelerad yta. Han har kommit med underliggande hot om att kontakt med media endast får göras på fritid och i privata kläder. Väsen skild från den grundlagsskyddade meddelarfriheten vi har i offentligt driven verksamhet. Anhöriga som har förlorat sina närstående har anmält till alla rättsliga instanser, och Region Skåne har även polisanmälts.

Nu börjar verkligheten komma ikapp. Det stora skeppet Region Skåne börjar få slagsida och kompetensen flyr. Sjukskrivningstalen bland personalen ökar dramatiskt. Sommaren står för dörren, men som arbetsgivare är ínte regionen en attraktiv arbetsplats vare sig gällande lön eller arbetsmiljö. Kvinnokliniken har gått ut med varningar om att patientsäkerheten är i fara. Denna verksamhet som redan förra sommaren skapade oro och avvisade 260 blivande föräldrar. En klinik som började rekrytera direkt, har inte lyckats denna sommar heller. Lex Maria ärendena ökar i såväl somatik som psykiatri. Den psykiatriska kliniken som bantats hårt utan att den öppna mottagningsverksamheten varit utbyggd och redo att ta över. Det kostar liv och det kostar lidande för de resurssvagaste människorna i vårt samhälle.

Antalet som arbetar med sjukvård, närmast patienterna har minskat med ca 1000 personer, samtidigt som administration och ledning ökat med 1000 ( jmf från 2010-2012) Kaliber ( SR p1) har granskat sjukvården och vår landsända Skåne har fått mycket kritik. Vårdplatserna är för få. Detta det vet den politiska ledningen som själv beställt en utredning som påvisade att till 2015 behövdes ytterligare 105 vårdplatser istället drog man raskt in 112.

Vems intresse är Region Skåne satta att tillgodose? För vem är vi? Är detta frågor som diskuteras eller har dessa tappats bort i omorganisationernas stora era, där ekonomi är viktigare instrument än att vårda människor. Att den styrningen dessutom är misslyckad och oekonomisk framkommer varje år, med ökade kostnader för inhyrd personal via bemanningsföretag och vårdskador. Det finns ingen som bär det övergripande ansvaret, alla skjuter över det till någon annan.

Vi behöver en ny politisk ledning som lyssnar på dem som faktiskt befinner sig i sjukvårdsmiljön, patienter, anhöriga och vårdpersonal. Vi behöver en sjukhusledning med tjänstemän, som är införstådda med vems intresse man är tillsatt att tjäna och som har ett lyssnande öra till Skånes medborgare och beredda på att ta det ansvar som vårt arbete kräver. Det är dags att rikta upp den sjunkande skutan, börja ösa och ändra kurs.

Peter Ahlbom
Vänsterpartiet Helsingborg, kandidat till Regionfullmäktige.

Agneta Lenander
Vänsterpartiet Svalöv, kandidat till Regionfullmäktige

Saima Jönsson-Fahoum
Vänsterpartiet Lund, kandidat till Regionfullmäktige

Kopiera länk