artikel

Tågstrejk

tågstrejkTågarbetare på Öresundstågen och Snälltågen har gått ut i strejk sedan natten den 2 juni. Det ska gå långt innan personal tar till strejkvapnet som en åtgärd för att visa att man inte accepterar arbetsgivarnas metoder för att försämra deras anställningsförhållanden.

Tågarbetare på Öresundstågen och Snälltågen har gått ut i strejk sedan natten den 2 juni. Det ska gå långt innan personal tar till strejkvapnet som en åtgärd för att visa att man inte accepterar arbetsgivarnas metoder för att försämra deras anställningsförhållanden.

Speciellt brukar anställda inom tjänstesektorn som kommunikation, sjukvård, skola etc dra sig i det längsta för att strejka, för att de visar ansvar mot tredje person, d v s elever, resenärer, patienter m fl och inte vill att dessa ska drabbas. Så när nu tågpersonalen på Veolia ”visar tåga” och går ut i strejk kan vi vara säkra på att de har tunga skäl till att göra det. En tågverksamhet skall kunna ”gå på räls”.

Men alla som reser tåg i Öresundsregionen vet att de anställda kämpar på under många gånger mycket dåliga förhållanden. Veolia tog över tågtrafiken i regionen i december 2011 när DSB First gick i konkurs. Men det har inte blivit mycket bättre, förseningar, inställda tåg, vinterkaos med dåligt spårunderhåll m m, är återkommande inslag. Att tågvärdar jobbar ensamma på kvällar och inte kan kontrollera biljetter p g a att de är rädda för att bli attackerade av resenärer är ett annat allvarligt arbetsmiljöproblem. Problemet med dåligt fungerande organisation inom tågverksamheten ligger i grunden i upphandlings- och utförsäljningspolitiken som Alliansen samt Miljöpartiet driver i regionen. Det är logiskt att en verksamhet som bygger på att den ska ha så lite omkostnader som möjligt får sämre kvalitè. Kvalité får kosta, och grundar sig på bra organisation, samt i trygga och fasta anställningar för personalen.

Den aktuella konflikten grundar sig i att Veolia nu vill avskeda ca 250 personer och sen mer eller mindre tvinga dessa att söka om sina tjänster, fast nu till mycket sämre villkor. Bl a ska anställda, som har fasta trygga heltidsanställningar, nu bara erbjudas deltids- och visstidsanställningar. Det säger sig självt att detta innebär att man som anställd är mer otrygg i sitt arbete, vilket ofta leder till osäkerhet. En verksamhet som den Veolia driver måste ha kontinuitet, där så ansvarsfulla jobb som lokförare och tågvärdar känner trygghet i arbetet för att kunna erbjuda resenärerna bästa tänkbara service. Nu vill Veolia ha en turbulens i verksamheten, där de själva kanske sparar in en del, men där kunder och anställda blir drabbade. Att Veolia nu sätter in krösatåg som ersättning, parallellt med att Arriva sätter in pågatåg är en ren form av strejkbryteri.

Vi i Vänsterpartiet Helsingborg står helt på de strejkande tågarbetarnas sida. Vi vet att de känner så stort ansvar mot resenärerna att de väntat i det längsta med att gå ut i strejk, samt att de tar till detta vapen först när de vet att arbetsgivarnas åtgärder drabbar just re-senärerna. Vi vill ha stopp för utförsäljningspolitiken och försämringarna. Därför behövs en ny regering i höst, som ser till att tågtrafiken återtas i offentlig regi, där de anställda får trygga fasta jobb med bra löne- och arbetssvillkor. Vi är inte till salu.

Vänsterpartiet Helsingborg

Mats Fuchs

Jennie Fryksäter Ravn

Peter Ahlbom

Ingrid Mattiasson Saarinen

Claudia Velasquez

Kopiera länk