välfärd & klimat

Våra skattepengar behövs till välfärd och gröna satsningar

Att sju kommuner i nordvästra Skåne tar över ansvaret för driften av Ängelholms flygplats är vare sig klimatsmart eller speciellt framsynt med tanke på de utmaningar kommunerna har med en starkt underfinansierad välfärd. Störst ägare i bolaget blir Helsingborg med 40%.

Veckan innan det blev klart att kommunerna kommer att rädda flygplatsen, skrev några företrädare för V i Skåne om den förestående stängningen bl a

“Att flygplatsen stänger kan bli den knuff som behövs för att förverkliga ett upprustande av Skånebanan och att gå vidare med höghastighetstågen” säger Susanne Sandström, gruppledare för Vänsterpartiet i Ängelholms kommun.

“Det är en dålig idé att finansiera flygplatsen med skattepengar, menar Susanne. Det går emot planerna på minskade utsläpp och flera års underskott pekar på att det inte är en god investering. När vi lägger skattepengar på infrastruktur är det satsningar för en klimatanpassad samhällsomställning som ska göras, inte subventioner till företag för att driva verksamhet som inte ens tillräckligt många resenärer vill ha” säger hon.

Det påpekas av kritiker att nedläggningen skulle påverka rörligheten i närområdet, men Ingrid Mattiasson Saarinen gruppledare för Vänsterpartiet i Helsingborg, är inte orolig.

“Resor inom landet kan man nästan alltid lösa med tåg. Är det längre resor går det Öresundståg till Kastrup där de flesta bolag redan flyger ifrån, så det skulle inte innebära ett totalstopp för flygande, men förhoppningsvis en minskning. Att få ner utsläppen är naturligtvis positivt, och stärker vi upp den långsiktigt hållbara infrastrukturen runt Ängelholm och Helsingborg kommer vi att tjäna på de satsningarna i generationer, säger hon.

“Regionalt är det också helt andra satsningar än flygplatser vi vill se” menar Vilmer Andersen, Vänsterpartiets representant i Regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne. Det handlar om utbyggd infrastruktur som tar ansvar för framtiden, som kan binda ihop Skåne som region och löser person- och godstransporter klimateffektivt. Ett exempel längs västkusten är spårvägen mellan Oslo och kontinenten när Fehmarn Bält-förbindelsen byggs om 8-9 år. Korta flygresor som det handlar om från mindre flygplatser är inte ett gott alternativ” avslutar han.

Läs hela pressmeddelandet här

https://via.tt.se/…/angelholms-flygplats-stanger-ner-v-ser-…

 

Ingrid Mattiasson Saarinen
gruppledare V Helsingborg

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk