Kommunal politik

Kommentar till samlingsbudget 2021 för Helsingborgs stad

De flesta partier var mer eller mindre inställda på att budget 2021 skulle tas först i höst. Samtidigt har vi sett hur en stark välfärd i en pandemi är viktigare än någonsin.  Så när frågan om en samlingsbudget kom i början av maj, kändes det viktigt för oss i Vänsterpartiet att se till att den innebar en tydlig säkring av välfärden.

Vårt krav för att kunna vara med på samlingsbudgeten var att välfärden skulle prioriteras, att investeringsbudgeten skulle tas i höst och att nödvändiga revideringar också skulle kunna göras då. Detta eftersom mycket fortfarande är osäkert, först i höst vet vi mer om konsekvenserna av corona och dess effekter på verksamheterna.

För oss var det viktigt att utöver Barn- och utbildningsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden och Socialnämnden även Kulturnämnden och Miljönämnden fick en extra tilldelning, liksom även föreningslivet.

Vi ville också ha nya partiöverläggningar innan sommaruppehållet, då vi ännu inte vet hur länge krisen varar. Detta för att kommunfullmäktigedebatter, interpellationer, motioner etc ska kunna komma i gång igen. Våra folkvalda församlingar och de demokratiska systemen är viktiga även under en pandemi. Det är bra att partierna därför nu också kommit överens om att nya partiöverläggningar ska ske den 17 juni.

Vi sa ja till att vara med om en samlingsbudget för att visa ansvar och bidra till att skapa förändringar för folk ute i våra verksamheter. Nu är förhandlingarna slutförda och vi är glada att vi lyckats få extra satsningar med tydlig vänsterprofil, även om vi i grunden har en vision om ett starkt välfärdssamhälle som vi vet kräver en vänsterpolitik för att bli verklighet.

Vi är nöjda med att de prioriteringar på välfärden som vi utifrån förutsättningarna föreslagit i stort finns med, likaså att det också blir en extra satsning på yrkesutbildningar i samlingsbudgeten.  Tack vare en extra utdelning från vårt  energibolag Öresundskraft,  var det möjligt att finansiera den största delen av dessa satsningar.  Vänsterpartiet har också enbart sagt ja till de ekonomiska ramarna, inte till innehållet i övrigt i Mål och ekonomi.

Samtidigt vet vi redan nu att de satsningar som görs inte kommer räcka hela vägen fram för den välfärd vi vill se och vi anser att med den osäkerhet som råder, borde en aktualisering senare vara självklar.  Vi har länge varit kritiska till att ha ett högt överskottsmål när välfärden behöver stärkas. Starkare satsningar på klimat och miljö liksom kultur är också något vi efterlyser.

Investeringsbudgeten kommer att tas i höst och att då är det självklart för oss att använda den öppningen för att se över revideringar i budgeten och försöka vrida den ännu mer till vänster.

 

Ingrid Mattiasson Saarinen
gruppledare

 

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk