Skolan

Förödande att inte satsa på skolan

Att i ett läge när skolan redan drabbats hårt av nedskärningar, föreslå att fem av sju tjänster inom Närvaroteamet plockas bort och att skolorna själva ska jobba med både förebyggande och åtgärdande insatser, det tycker Vänsterpartiet verkar föga klokt.

Åtminstone inte om en verkligen menar allvar med att uppnå målet att halvera andelen elever med hög frånvaro.

Flera skolor har redan nu tvingats spara in hundratusentals kronor. Under våren 2019 har ett 40-tal tjänster försvunnit jämfört med förra året, samtidigt som eleverna har blivit fler.

I en arbetsmiljöenkät, som Lärarnas Riksförbund genomförde i mars i år, konstateras att arbetsmiljön för Helsingborgs lärare har försämrats markant det senaste året.

96% av lärarna uppgav att stressen på jobben påverkade dem negativt, 93% att de inte alltid hann med sina arbetsuppgifter och 39% funderade på att söka sig från Helsingborgs stad.

Att i detta läge föreslå att dra ner på Närvaroteamet och lägga ytterligare arbetsbelastning på den ordinarie skolpersonalen, tycker Vänsterpartiet onekligen är inte bara bekymmersamt, det är ansvarslöst.  Både mot eleverna och lärarna.

Genom att satsa på skolan, kan vi få ett Helsingborg som håller ihop i stället för att som nu dras isär. Forskning visar att ju tidigare i en människas liv som samhället satsar på hen, desto större förutsättningar har den människan att utvecklas och må bra och desto mindre blir då de samhälleliga kostnaderna senare. Polisen säger samma sak, vi måste satsa på skolan och arbeta förebyggande för att få bukt med utanförskapet och gängkriminaliteten.

Vänsterpartiet ville, jämfört med alliansens förslag, ge skolan ytterligare 30 miljoner för år 2019 och ytterligare 60 miljoner för 2020, att användas för högre personaltäthet, ökad satsning på elevhälsan och för elever med behov av extra stöd. 

Alliansens budget för Helsingborgs skolor håller inte, varken för skolans personal eller för eleverna. Och inte heller ur varken ett samhällsekonomiskt eller ett socialt perspektiv. 

Ingrid Mattiasson Saarinen

Inlägg i interpellationsdebatt i kommunfullmäktige den 26 november om de aviserade neddragningarna inom Närvaroteamet

Dela den här sidan:

Kopiera länk