Öresundskraft

Skamligt att det inte har varit en öppen demokratisk process!

Vänsterpartiet är djupt kritiska till både de olika turerna under försäljningsprocessen och de former som folkomröstningen kommer att ha. Vi tycker att det är skamligt att det inte har varit en öppen demokratisk process.

I en verksamhet som är politiskt styrd borde även att ingå ett avtal om att inleda en försäljningsprocess vara politiskt förankrat, om denna försäljning är av större vikt för staden.  Vilket onekligen en tänkt försäljning av Öresundskraft är. Det är också en fråga som verkligen borde lyfts i valrörelsen!

Vi ställde därför tidigare i år en fråga till stadsrevisionen om detta. Nyligen kom stadsrevisionens svar, de kunde inte slå fast om något formellt fel gjorts. Men ändå, frågetecken kvarstår kring dessa direktupphandlingar med advokatfirman Vinge och konsultbolaget Alvarez & Marsal, där dessutom innehållet var sekretessbelagt.

Måhända som en följd av den massiva kritiken har en del av sekretessen kring avtalet med Alvarez & Marsal nu släppts och togs, efter det att det omförhandlats och justerats, upp på kommunstyrelsemötet i onsdags den 13 november. S och Mp yrkade avslag men en majoritet bestående av alliansen och SD röstade för det nya avtalet. V har endast en insynsplats i kommunstyrelsen och kunde därför inte delta i omröstningen, annars hade vi också yrkat avslag.

Hittills har Alvarez & Marsal fakturerat 2,5 miljoner kronor. Nu är förslaget att de ska få ytterligare 8 miljoner kronor, på grund av ”ökad komplexitet och tidsåtgång” dels som en följd av folkomröstningen, dels det faktum att staden fortsatt ska äga delar av stadsnätet.

Det vill säga, 2,5 miljoner för hela försäljningsprocessen plus 0,3% på försäljningssumman (där det finns ett sekretess-stämplat tak) men extra 8 miljoner endast för det merarbete och den tidsåtgång folkomröstningen och uppdelningen av stadsnätet medför. Vänsterpartiet anser att proportionerna verkar smått orimliga.

Dessutom får (i stället för provisionen) Alvarez &Marsal ytterligare 6,75 miljoner kronor om det finns ett aktieöverlåtelseavtal, men affären inte blir av.

Plus att advokatfirman Vinge hittills fakturerat 2,5 miljoner kronor för juridiska tjänster kring affären.

Totala kostnader alltså på ca 20 miljoner, även om inte affären blir av.

Efter stark kritik ändrade sig Peter Danielsson om förslaget till valsedel och vi fick en ren valsedel, som både S, Mp och V föreslagit. Det första förslag som togs fram var både högst luddigt och innehöll både värdeladdade ord och närmast faktafel. Dessutom, enligt detta förslag skulle bara Ja-sidan få ha med argument, inte Nej-sidan.

När det gäller folkomröstningen, så gör M, L & KD med stöd av SD sitt yttersta för att valdeltagandet ska bli så lågt som möjligt. Det är ett demokratiskt underskott när man beslutar att valet av dag för folkomröstningen ska vara direkt efter jul- och nyårshelgerna, att tiden för förtidsröstning väsentligt ska kortas och vallokalerna bli långt färre än vid vanliga val.

Vänsterpartiet hade önskat att fair play och respekt för det demokratiska regelverket i högre utsträckning skulle kännetecknat den politiska processen både runt folkomröstningen och försäljningsprocessen.

Ingrid Mattiasson Saarinen

gruppledare (v)

Dela den här sidan:

Kopiera länk