Äldreomsorg

Debatt om Attendo och äldreomsorgen

Representanter för de åtta politiska partierna i fullmäktige diskuterade Helsingborgs äldreomsorg med både varandra och en intresserad allmänhet på ett möte på Stadsbiblioteket i torsdags. Jenny Björklund Hansson var V´s representant i debatten. Jenny sa bland annat att riskkapitalbolag som Attendo inte hör hemma i omsorgen, då deras enda syfte är att maximera sin avkastning. Vidare att vi befinner oss nu i en svår juridisk process för att få ordning på bristerna hos Attendo, detta är en situation som de blågröna bör ta ansvar för när de valde att ta risken att privatisera. Hon lyfte också att Vänsterpartiet och regeringen kommit överens om en extra satsning på nationell nivå för att ge kommunerna möjlighet att anställa fler inom omsorgen. En annan fråga som lyftes var Vänsterpartiets motion, som tyvärr avslogs i kommunfullmäktige, om att minimibemanning borde skrivas in i avtalen vid upphandling.

Läs om vad HD skrev om mötet

https://www.hd.se/2017-11-09/politisk-oenighet-om-vilka-maktmedel-kommunen-har-mot-attendo?utm_source=fb&utm_term=980a0e60-790b-4f91-9140-a318bd17d261&utm_medium=list-bottom&utm_campaign=ushares

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk