Bibliotek

Rapport från kf

På kommunfullmäktige den 22 november fick  Jennie Fryksäter för första gång närvara som Vänsterpartiets nya ersättare.  Dessutom valdes under kvällen Birgitta Möller till ersättare i Socialnämnden, Werner Petersson till ersättare i Stadsbyggnadsnämnden och Pål Limås till nämndeman i Helsingborgs Tingsrätt.

Det blev en livlig debatt om den interpellation om biblioteken och biblioteksutredningen som vi skrivit tillsammans med S. Bakgrunden var att under budgetfullmäktige 2015 gav kommunfullmäktige kulturnämnden i uppdrag att ta fram en utredning om stadens framtida biblioteksverksamhet.  På Kulturnämndens möte den 27 oktober 2016 presenterades så  en utredning om stadens framtida biblioteksverksamhet. Men utredningen svararde inte på frågorna som kommunfullmäktige gav i sitt uppdrag om områdesbibliotekens antal och placering. lnnan dess fanns dock en annan version av utredningen, som låg uppe några dagar i stadens ärendehanteringssystem inför nämndsmötet i augusti. Där fanns en uppgift om hur många områdesbibliotek som rymdes inom verksamhetsramen. Antalet områdesbibliotek skulle skäras ner från nio till fem! Denna version försvann emellertid strax innan mötet i augusti i ärendet plockades bort från dagordningen.

Biblioteksverksamheten i Helsingborg är klart underfinansierad och har så varit i en följd av år. De blågröna har helt enkelt valt att inte prioritera biblioteken. I budgetdebatten i juni försökte Vänsterpartiet förgäves få ytterligare resurser till biblioteken. Men intressant att i debatten denna kväll även Peter Danielsson gick upp och lovordade biblioteken!

Lyssna på debatten, klicka på punkt 3 på ärendelistan

http://helsingborg.webbtv-kf.se/?20161122

Kommunfullmäktige antog också ett kulturprogram för Helsingborg, det första någonsin! En hel del i kulturprogrammet är verkligen bra och i stort sett identiskt med Vänsterpartiets kulturpolitiska program! Som till exempel ”Det konstnärliga uttrycket är mål i sig och behöver inte tillföra nytta till andra områden.” Likaså ”Hela Helsingborg ska växa, utvecklas och ge utrymme för kulturverksamheter dit alla invånare ska vara välkomna. Vi arbetar för mångfald, inkludering och att alla ska vara representerade i kulturarvet. Vi ger alla möjligheter till både kulturutövande och till deltagande i kulturaktiviteter. Varken bostadsort eller ekonomiska eller andra omständigheter ska avgöra tillgången till kultur eller förutsättningarna för eget skapande. Tillgänglighet ur alla aspekter är prioriterat.” Så nu är det verkligen upp till bevis för de blågröna, så att det inte återigen bara blir vackra men tomma ord!

Lyssna på debatten, klicka på punkt 10 på dagordningen

http://helsingborg.webbtv-kf.se/?20161122

Dessutom klubbades ett antal punkter i full enighet, bl a en ny och arkitektoniskt mycket spännande högreservoar för färskvatten på fastigheten Husensjö 8:5, punkt 7 på dagordningen.

För kf-gruppen

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk