Arbetsrätt & arbetsvillkor

Rapport från kommunfullmäktige den 23 augusti

På kf-mötet, där Vänsterpartiet representerades av Claudia Velásquez, Ingrid Mattiasson Saarinen och Peter Ahlbom, debatterades bl a tre interpellationer och en enkel fråga från Vänsterpartiet. Dessutom gav vi vårt bifall till socialdemokraternas motion om att staden utreder möjligheten och intresset för att driva ett LSS-boende med utökat självstyre. Att ge boende och personal utökat självstyre i stället för att lägga ut verksamheterna på entreprenad är verkligen ett steg i rätt riktning!

Vår första interpellation handlade om socialförvaltningen. Många gånger har vi under de senaste åren lyft situationen för de anställda inom socialförvaltningen. Nu har Arbetsmiljöverket kommit med grava anmärkningar mot arbetsmiljön. Något radikalt måste göras!

Lyssna på debatten, som punkt 2 på dagordningen

https://helsingborg.webbtv-kf.se/?20160823#

 

Vi hade två interpellationer om verksamheten inom SIA, Steget innan arbete. Vård- och omsorgsnämnden vill lägga ut arbetsträning och daglig verksamhet på entreprenad.  Vård- och omsorgsnämndens ordförande, Maria Nilsson, skriver i sitt svar att det inte att är p g a bristande kvalitet, som man nu väljer att upphandla arbetsträning och daglig verksamhet. Det är alltså helt och hållet en politisk fråga, man vill slå sönder välfärden och sälja ut den till marknaden att tjäna pengar på. Vi har en helt annan syn på hur välfärden kan bli bättre och vi vill utveckla i stället för att avveckla verksamheterna. Forskning och erfarenhet visar att ökad kvalitet och effektivitet går via ökat inflytande för personalen. Självstyrande enheter och intraprenader har varit framgångsrika. Det skulle man kunna genomföra även här.

Lyssna på debatterna, som nr 3 på dagordningen kommer interpellationen till Vård- och omsorgsnämndens ordförande,  ca 2:41 startar debatten om interpellationen till Arbetsmarknadsnämndens ordförande

https://helsingborg.webbtv-kf.se/?20160823#

 

Till sist en enkel fråga till ordförande i kommunstyrelsen respektive Helsingborgshem om Helsingborgshems uthyrningspolicy. Många nyanlända och personer som har försörjningsstöd är hänvisade till en svart och osäker andrahandsmarknad eller till oseriösa hyresvärdar som tar ut ockerhyror. Allmännyttan har en viktig social roll, Helsingborgshem borde därför ändra sin uthyrningsregler. Dessutom är allmännyttans uthyrningspolicy ofta en ledstjärna för de stora privata bolagen.

Men något konkret svar gavs inte. Peter Danielsson lyssnade inte på vad Ingrid Mattiasson Saarinen sa om att Vänsterpartiet tycker att samarbetsmodellen i stora drag är mycket bra men inte tillräcklig, utan hävdade att vårt förslag ökar segregationen. Vi anser att risken för en ökad segregation är långt större om man inte intensifierar arbetet med att skapa en vit bostadsmarknad och därmed omintetgör marknaden för oseriösa aktörer.

Frågan togs upp sist under kf-mötet så om du vill lyssna på debatten i länken, gå till ca 2:51

https://helsingborg.webbtv-kf.se/?20160823#

 

Läs artikel i HD om vår fråga om Helsingborgshems uthyrningspolicy

https://www.hd.se/2016-08-23/helsingborgshem-ska-jaga-svartuthyrare

 

Referatet sammanställt av

Ingrid Mattiasson Saarinen

Dela den här sidan:

Kopiera länk