Bostadspolitik

Allmännyttan har en viktig social roll!

Enkel fråga till ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i AB Helsingborgshem om etableringsersättning eller försörjningsstöd som godkänd inkomst vid uthyrning.

För att fungera i samhället och vara en del av samhället behöver man ett arbete och för att kunna få och ha ett arbete behöver man ha någonstans att bo, en fast punkt i livet. Bostaden är avgörande för vår livskvalitet.

De allmännyttiga bostadsföretagen äger idag drygt 800 000 bostäder och är sedan många år en viktig del av det svenska välfärdssamhället. Landets 21 länsstyrelser granskade i fjol ägardirektiven i 241 allmännyttiga bostadsbolag. Anledningen är att regeringen hade gett länsstyrelserna i uppdrag att förmå kommunerna att i ägardirektiven betona bostadsföretagens allmännyttiga och sociala roll. Kartläggningen visar att det råder stora skillnader i hur ägardirektiven är utformade.

Ytterst är det ju kommunfullmäktige som beslutar om vilka ägardirektiv det kommunala bostadsbolaget ska arbeta efter och därmed bostadsbolagets allmännyttiga och sociala roll.

I Helsingborg är som bekant bostadsbristen stor, speciellt för de som inte har någon tjock plånbok eller inte har bott här tidigare. AB Helsingborgshem räknar försörjningsstöd och etableringsersättning som godkänd inkomst om

  • man redan bor hos dem idag, har skött sina hyresbetalningar och söker en bostad med lägre hyra än den nuvarande alternativt
  • redan bor hos dem, har skött sina hyresbetalningar, söker en bostad med högre hyra än den nuvarande och har en bekräftelse från en handläggare att de godkänner den högre hyran

Många av både de nyanlända och de som har försörjningsstöd är hänvisade till en svart andrahandsmarknad, som är mycket luckrativ för den som hyr ut, mycket osäker och dyr för den som hyr. De som har etableringsersättning är ju nyanlända, få av dem kan tänkas redan ha en lägenhet hos Helsingborgshem.

Mot bakgrund av att vi i likhet med regeringen vill att allmännyttan ska ha en tydligare allmännyttig och social roll, undrar vi om ni avser att ta något initiativ för att se till att regelverket ändras så

  • att etableringsersättning och/eller försörjningsstöd kommer att räknas som godkänd inkomst för alla, dvs även för den som inte redan bor i en lägenhet hos AB Helsingborgshem

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

Läs nyhetsartikel i HD om debatten i fullmäktige den 23 augusti

https://www.hd.se/2016-08-23/helsingborgshem-ska-jaga-svartuthyrare

Dela den här sidan:

Kopiera länk