Arbetsrätt & arbetsvillkor

Vad händer med SIA?

Interpellation till ordförande i Arbetsmarknadsnämnden om verksamheten inom SIA, Steget innan arbete.

 Arbetsmarknadsnämnden har på uppdrag av Vård- och omsorgsnämnden bedrivit arbetsträning och daglig verksamhet. Arbetet har bedrivits inom verksamheten SIA, Steget innan arbete. Medarbetarna inom SIA har under flera års tid utvecklat verksamheten på ett mycket professionellt sätt. Man har arbetat långsiktigt för att övervinna hinder och öva upp förmågor. Några deltagare har varje år kunnat gå vidare till ett arbete utanför SIA medan andra har en mer permanent plats inom SIA.

Vård- och omsorgsnämnden har nu valt att inte förlänga avtalet med Arbetsmarknadsnämnden med motiveringen att man vill erbjuda deltagarna flera valmöjligheter.

En väl fungerande verksamhet kommer att slåss sönder efter beslutet om entreprenadutsättning och många medarbetare, deltagare och anhöriga är djupt oroade över detta. 120 deltagare och 35 medarbetare berörs av denna förändring, men deras röster och åsikter har inte kommit till tals i den utredningen som har används som underlag för det fattade beslutet.

Med anledningen av att Vård- och omsorgsnämnden inte förlänger avtalet med Arbetsmarknadsnämnden vill vi ställa följande frågor:

  • Vad kommer konsekvenserna att bli för de anställda inom SIA?
  • Har det upprättas en konsekvens- och riskanalys inför denna förändring?
  • Har personalen fått möjlighet att påverka sin arbetssituation?
  • Vad anser du fördelarna är med denna förändring? Ser du några nackdelar?

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen               Claudia Velásquez

 

Bilden tagen av SIA Media vid ett studiebesök som vi (Claudia och Ingrid) gjorde på Kompetenscenter Norrehed den 10 juni i år.

Dela den här sidan:

Kopiera länk