Miljö

Låt ängen söder om Pålsjö slott ingå i naturreservatet!

Motion om att utvidga Pålsjö naturreservat till att omfatta även det öppna området söder om Pålsjö slott enligt den ursprungliga planen.

Flera samrådsmöten, där såväl privatpersoner som organisationer med olika intressen av naturområdet fick tillfällen att yttra sig, hölls om Pålsjö naturreservat. Pålsjöområdet skulle inte bara bevaras, utan dessutom förbättras. Redan vid det första samrådsmötet ställdes frågan om området söder om Pålsjö slott ingick i naturreservatet. Detta eftersom det fanns farhågor att detta kunde vara i farozonen för bostadsändamål. Lugnande besked gavs: det enda bostadsbyggande som planerades var på marken söder om Senderöds koloniområde.

I remissunderlaget sägs till yttermera visso ”Åkrar norr och söder om Pålsjö slott: Landskapsbilden är av stort värde runt Pålsjö slott, varför det är angeläget att ytorna förblir mer eller mindre öppna. Långsiktigt mål: Åkrar med ekologisk odling alternativt gräsmark med bete eller slåtter. På ytorna kan enstaka träd- och buskgrupper planteras som ger rumskänsla utan att skada öppenheten och utblickarna.”

Vi i Vänsterpartiet liksom många andra organisationer och helsingborgare kände oss lugnade av detta besked. Men en helt annan plan, än den vi och många andra studerat under samrådstiden, lades fram i kommunfullmäktige den 19 april i år.

Efter att vi alla under lång tid, gång efter gång, både muntligt och skriftligt, fått bekräftat att hela Pålsjöområdet skulle skyddas från exploatering, har stadsledningsförvaltningen fått igenom en förändring. Åkern söder om Pålsjö slott ska nu bli villatomtsmark, tänkta som ett attraktivt lockbete för företag som funderar på att etablera sig i Helsingborg.

Det är lätt att vara efterklok. Naturligtvis borde vi även ha studerat det som vi hade som underlag för beslutet i kommunfullmäktige. Men i likhet med många andra och kanske även en hel del fullmäktigekollegor, var vi så nöjda med de besked vi fått under handläggningen av ärendet, att vi inte anade något som helst oråd.

Vi yrkar därför

att Pålsjö naturreservat utvidgas till att omfatta även det öppna området söder om Pålsjö slott enligt det ursprungliga förslaget.

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

läs artikel i HD

https://www.hd.se/2016-08-22/vill-andra-beslutet-om-palsjo-naturreservat

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk