arbetsrätt

Vänsterpartiet Helsingborg ger sitt fulla stöd till Ola Brunnström och hans kollegor på pågatågen.

2021-01-04

Stöduttalande

Det har kommit till vårt kännedom att arbetsgivare Arriva försöker säga upp huvudskyddsombudet efter att ha tagit del av ett internt brev till medlemmarna i Seko Klubb Pågatåg. Arbetsgivaren vill använda innehållet i brevet för att tvinga Ola att säga upp sig och har erbjudit honom två årslöner om han lämnar sin arbetsplats, vilket han har tackat nej till.

Vi ser mycket allvarligt på Arrivas angrepp på huvudskyddsombudet.

Vi vet att Ola Brunnström har varit drivande i att se till att kollegor får en bättre arbetsmiljö och självklara rättigheter såsom att lokförarna skulle få rimliga pauser för toalettbesök, att arbetsplatsen skulle vara bättre bemannad samt att arbetsgivaren skulle vidta åtgärder under Coronasmittan med mera. Ola har också kämpat emot hyvlingar på arbetsplatsen.

De anställda på Pågatågen i Skåne har utlyst en vild strejk i protest om det skulle visa sig att Arriva går vidare med uppsägningen av Ola Brunnström.
Vänsterpartiet Helsingborg ger sitt stöd och står till förfogande om strejken bryter ut.

Att förhålla sig passiv inför denna situation när Arriva bryter mot föreningsrätten är inte ett alternativ.
Solidaritet och enighet är nödvändiga för att försvara våra fackliga rättigheter.

Styrelsen för Vänsterpartiet Helsingborg
#backaola

Dela den här sidan:

Kopiera länk