biologisk mångfald

Tuppen och Råå Ljung

Tuppen är ett hundraårigt koloniområde med gamla  fruktträd, bärbuskar och en mångfald av olika blommor, en idealisk plats att söka föda för bin och  humlor. På området finns också både många fågelarter och fladdermöss. Alldeles intill ligger Råå Ljung, där man vid en inventering funnit inte mindre än 15 arter av olika vildbin. 

Eftersom Stadsplan 2017  har pekat ut området där Tuppen ligger som lämpligt för bostadsbyggande, hade S, Mp & V gemensamt lagt ett initiativärende på torsdagens möte i stadsbyggnadsnämnden där vi föreslog att en naturvärdesanalys skulle göras för både Råå Ljung och Tuppen, för att få ett underlag inför kommande beslut. 

Men tyvärr så avslog Alliansen med stöd av SD att en analys skulle göras. 

S, Mp & V skrev därför i går ett gemensamt pressmeddelande om detta:

Pressmeddelande

Igår sammanträdde Stadsbyggnadsnämnden. På dagordningen fanns ett initiativärende från Socialdemokraterna,  Miljöpartiet och Vänsterpartiet om att göra en naturvärdesanalys av rekreationsområdet Tuppen. Det  moderatledda styret och SD sa nej. 

Tuppen är ett odlingsområde i Helsingborg med stor variation. Det har utvecklats av brukarna i  största frihet vilket har skapat unika miljöer. 

Vid en inventering för några år sedan hittades inte mindre än 15 arter av vildbin på Råå Ljung.  Entomologen Mikael Sörensson betecknade därför Råå Ljung som ”ett av de intressantare  stadsnära områdena” i Helsingborg. Idag återstår bara en smal remsa av naturområdet, som  tidigare sträckte sig ända ner till havet. ”Det finns ljung, käringtand och andra vilda blommor i  området, men tillgången är knapp.  

Alldeles intill den gamla ljungheden ligger rekreationsområdet Tuppen, ett område med gamla  fruktträd, bärbuskar och med blommor i mängder, en idealisk plats att söka föda för bin och  humlor. På området finns också en hel del fågelarter och fladdermöss. Eftersom Stadsplan 2017  har pekat ut området där Tuppen finns som lämpligt för bostadsbyggande, vill vi att det görs en  naturvärdesanalys för både Råå Ljung och rekreationsområdet Tuppen.  

Ali Shibl (S) 2:e vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden:  

Vi vill se en naturvärdesanalys på området där Tuppen ligger. Vi har tidigare öppnat upp  för att bygga på detta område men det var innan vi kände till att det kunde finnas  ovärderliga naturvärden där. Det som förvånande mest var att SD nu väljer att vända  kolonisterna ryggen. 

Gustaf Wiklund (MP) ledamot Stadsbyggnadsnämnden:  

– Odlingsområdet Tuppen och naturområdet Råå Ljung har stora ekologiska värden. Med  tanke på att Helsingborg har blivit utnämnd till Sveriges bivänligaste kommun och årets  Miljöbästa kommun är det pinsamt att hålla kvar vid byggplanerna på området. 

Ingrid Mattiasson Saarinen (V) ersättare Stadsbyggnadsnämnden:  

Det är viktigt att en naturvärdesanalys görs för Råå ljung och Tuppen och det omgående,  så att det finns ett underlag inför kommande beslut. En del av Tuppen har ju redan  naggats i kanten tidigare i år. Synd att varken det moderatledda styret eller SD tycks  vilja värna vare sig den biologiska mångfalden eller områden för odling. 

/På bilden, en del av Råå Ljung

Dela den här sidan:

Kopiera länk