Äldreomsorg

Värdighet har ingen ålder – men en diskussion om sjukvårdsfinansiering behöver också vara värdig

 

Lars Thunberg (Kd) och Anders Lundström (Kd) hävdar i en insändare i HD/Sydsvenskan att man nu (äntligen) ska ta ansvar för vård och omsorg i Helsingborgs kommun och i Region Skåne. ”Värdighet har ingen ålder”, menade de. Vi i Vänsterpartiet ställer oss frågan varför detta ansvar inte axlades redan under den föregående mandatperioden, och efterfrågar värdighet i den ekonomiska planeringen för regionens och kommunens vård och omsorg.

Vänsterpartiet har yrkat på en skattehöjning under de senaste fyra åren. Vården har under hela den här tiden varit starkt underfinansierad, vilket konsekvent förnekats av bland andra Kristdemokraterna. Sent ska syndaren vakna: nu höjer man skatten i Region Skåne och slår sig för bröstet över att ta ansvar för sjukvården.

Det är knappast seriöst. Man har kunnat rösta för en skattehöjning och tillskott till vårdens personal och verksamhet under många år men konsekvent röstat emot. Den skånska vårdens svåra situation uppstod inte en dag efter valet i år och Kd har haft full möjlighet till insyn i budget hela vägen.

Det man inte skriver är att den budget som Kd står bakom i Region Skåne innefattar ett sparbeting på 674 miljoner. Man ger med ena handen och tar tillbaka med den andra. Det är inte ärligt mot invånarna att säga att det är ett rent tillskott.

I Vänsterpartiet har vi föreslagit en höjning av regionskatten med 80 öre, samma som föregående år. Istället för besparingar och effektiviseringskrav vill vi satsa på personalen, bland annat genom att införa försök med 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön – ett beprövat sätt att minska vårdköer, öka tillgänglighet och personalens välmående och underlätta rekrytering på avdelningarna.

Vi i Vänsterpartiet har frågat Kristdemokraterna hur besparingen på 674 miljoner inom sjukvården kommer att se ut, men inte fått svar. Vi hoppas på att få det nu, för invånarnas och vård- och omsorgspersonalen skull. Vilken del av verksamheterna är det som skall offras för sparbetingen?

I Helsingborg har KD ingått i styret under den senaste mandatperioden. Trots protester från både vårdtagare, anhöriga och personal la de styrande ut fyra vårdboenden i Helsingborg på entreprenad. Resultatet blev nya protester där kritiken handlade om sämre mat, indragna aktiviteter och stressigare arbetsvillkor. De styrande skyllde på inkörningsproblem och företagen fick fortsätta att driva äldreboendena. Vänsterpartiet vill inte kalla detta en värdig äldreomsorg.

I Socialstyrelsens granskning 2017 av äldreomsorgen fick Helsingborgs äldreboenden mycket dåliga betyg, sämre än både resten av landet och andra jämnstora kommuner och sämst i Skåne sett till det generella omdömet. Detta samtidigt som budgeten för äldreomsorgen ligger under rikssnittet. Inte minst de privata boendena drar ner resultatet. Innan valet lovade KD att satsa på äldreomsorgen, men i budgeten för 2019 fanns endast en marginell förstärkning. Och man vill tillsammans med övriga allianspartier fortsätta att lägga ut äldreomsorg på entreprenad.

Vänsterpartiet vill ha en omsorg att lita på med goda anställningsförhållanden och medarbetare som känner att de kan påverka sin arbetsmiljö och arbetsplats. Det kräver en vård där vinst inte tillåts gå före vårdbehov. Varken våra äldre eller vår personal ska behöva få sämre villkor därför att företagen plockar ut skattepengar som vinster.

Omsorgen har både höga sjuktal och står inför utmaningen att rekryteringsbehovet är stort. Man ser runt om i landet att där man kortat arbetstiden, så minskar också sjukskrivningarna och personalen trivs, orkar jobba mer och har mer tid för återhämtning. Under mandatperioden vill vi därför även i Helsingborg införa 30 timmars arbetsvecka inom en omsorgsenhet. Vi hade det på Fredriksdalshemmet redan i slutet av 90-talet, men trots gott resultat avslutades det.

Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet i Region Skåne

Ingrid Mattiasson Saarinen, gruppledare för Vänsterpartiet i Helsingborg

Jenny Björklund Hansson, ersättare (v) t o m 2018 i Vård- och omsorgsnämnden Helsingborg

Rebecka Thell, ersättare (v) fr o m 2019 i Vård- och omsorgsnämnden Helsingborg

 

Insändaren skickad till Helsingborgs Dagblad/Sydsvenskan, som dock inte kommer att publicera den.

Dela den här sidan:

Kopiera länk