citybilden

Citybilden viktigare än solidaritet och respekt

I Helsingborg har Alliansen lämnat in sitt budgetförslag för stadens ekonomi år 2019. Vänsterpartiet har en annan åsikt om hur stadens pengar ska fördelas och det grundas i våra olika politiska uppfattningar. Medan vi prioriterar välfärden, miljön och kulturen, prioriterar Alliansen att Helsingborg ska tävla med andra Europeiska städer i att bli innovativ och företagsvänlig. Alliansens politiska åsikter och förslag kommer vi naturligtvis att bemöta i debatten i kommunfullmäktige.

Men under rubriken Socialnämnden finns en formulering som fick oss att reagera extra starkt. Det är en formulering som visar på en för oss helt oacceptabel människosyn.

Alliansen vill ge socialnämnden i uppdrag att arbeta med Insatser för att personer med missbruks-, beroende- och psykiatrisk problematik kommer i sysselsättning så att det offentliga utrymmet i city ska kännas tryggt och välkomnande.

Formuleringen utgår ifrån att dessa personer, som sitter t ex på Sundstorget, stör och ska förflyttas.

Formuleringen utgår inte ifrån att dessa människor ska få hjälp och stöd för att må bra. Det handlar alltså inte om insatser för personens egen skull, utan för citybildens skull.

Vi tolkar att syftet med insatserna inte har att göra med socialtjänstens uppdrag. Det har att göra med högerpolitikers vilja att putsa på stadens yta för att upprätthålla den bild av Helsingborg som de gärna vill visa upp.

Socialtjänstens uppgift är att bidra till att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Vidare ska detta arbete bygga på respekten för människornas självbestämmanderätt och integritet. Vad har dessa politikers kränkande förslag att göra med socialtjänstens mål, undrar vi. Hur kan politiken ha rätt att styra socialtjänstens arbete på detta sätt?

Vi välkomna alla insatser som leder till att de mest behövande får stöd, men vi kan inte låta bli att reagera på denna omänskliga attityd.

Denna diskussion är tyvärr inte ny, borgerliga politiker i denna stad har länge pratat på detta sätt. Sociala problem ska inte vara synliga, man är i första hand intresserad av ytan och vill sopa problemen under mattan.

Vänsterpartiet vill istället ha ett Helsingborg för alla och utifrån varje individs egna förutsättningar. Vi vill ha en socialtjänst ”nära till människor” som fullföljer sitt uppdrag enligt vad som står i lagen. Politiker borde inte ägna sig åt att lämna förslag på beslut, som direkt eller indirekt förmedlar förakt för de grupper i samhället som behöver mycket stöd och hjälp.

Ingrid Mattiasson Saarinen

Claudia Velásquez

Peter Ahlbom

Tomas Gustafsson

Jenny Björklund Hansson

Ledamöter & ersättare (v) i Helsingborgs kommunfullmäktige

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk